Supriză uriașă la controalele din Cluj ale inspectorilor de Muncă

În perioada 13-15 decembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj a desfășurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, verificări a modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție.

ITM Cluj a efectuat controale la 20 de angajatori din judetul Cluj, la care s-a constatat că se respectă prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, astfel că nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

De regulă, cele mai frecvente încălcări ale reglementărilor care vizează relațiile de muncă se referă la: * nerespectarea dispozițiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă * neacordarea de liber în zilele de sărbătoare legală și neacordarea repausului săptămânal * nerespectarea dispozițiilor legaleprivind munca de noapte * încălcarea interdicției de a efectua ore suplimentare în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial * neevidențierea reală în documentele de evidență a timpului de muncă a numărului de ore efectiv lucrate de către salariați * nerespectarea obligației privind repartizarea programului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial * nerespectarea dispozițiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut