Studenții clujeni pot primi bani pentru înființarea de firme

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a anunțat că implementează începând din luna ianuarie proiectul Kickstart Student, pentru încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării în rândul studenţilor, prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potenţial competitiv.


Grupul-ţintă vizat în proiect este format dintr-un număr de 350 de studenţi (nivel ISCED 5-7) şi doctoranzi (studenţi doctoranzi, nivel ISCED 8) cu domiciliul/reşedinţa în regiunile mai puţin dezvoltate ale României – Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest
(din care face parte și județul Cluj) şi Centru, dar şi din regiunea Bucureşti-Ilfov. Astfel, 350 de persoane vor fi selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială, 350 de persoane vor fi ulterior testate în vederea evaluării potenţialului antreprenorial, iar 350 de certificate de absolvire vor fi emise de ANC pentru atestarea îmbunătăţirii competenţelor în domeniul antreprenorial.
În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională, stagii de practică şi mentorat, iar 26 de persoane vor participa la un concurs de idei de afaceri pentru obţinerea unei finanţări cuprinse între 40.000 de euro şi 60.000 de euro.
Primele 13 planuri de afaceri care creează 2 locuri de muncă vor obţine 40.000 euro, iar primele 13 planuri de afaceri care propun 3 locuri de muncă vor obţine 60.000 euro.
În urma implementării proiectului trebuie create şi menţinute 65 de locuri de muncă, 26 de planuri de afaceri vor fi aprobate spre finanţare şi vor fi realizate 29 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de cei ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru acordare de ajutor de minimis. De asemenea, 29 de persoane vor beneficia de servicii personalizate de consiliere / consultanţă / mentorat, iar 26 de firme vor fi nou înfiinţate. Proiectul are o valoare totală de 9.681.623,31 de lei, din care 9.661.301 lei finanţare nerambursabilă.
Proiectul este organizat în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, va fi implementat în ianuarie 2022 – decembrie 2023 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut