Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din diaspora

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunțat că o nouă sesiune de primire a proiectelor dedicată tinerilor fermieri din diaspora va fi deschisă în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021.


Potrivit AFIR, este vorba de submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Alocarea financiară pentru această sesiune continuă este de 20 milioane de euro. Pragul de calitate porneşte de la 70 de puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în ultima lună de sesiune, în perioada 5 aprilie – 4 mai, pragul lunar de calitate va fi de 25 de puncte.
Reprezentanţii AFIR susţin că ghidul solicitantului pentru această sesiune a fost modificat pentru a uşura accesarea finanţării nerambursabile pentru tinerii cetăţeni români din afara graniţelor ţării care se instalează ca şefi sau manageri ai exploataţiei. În acest sens, au fost revizuite şi clarificate condiţiile şi precondiţiile pe care tinerii din diaspora trebuie să le îndeplinească pentru a depune proiectul, simplificându-se modalitatea de depunere a documentelor doveditoare a studiilor şi a locului de muncă.
Astfel, pot solicita finanţare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în ţări membre ale Uniunii Europene (UE) sau ţări terţe.
O altă condiţie este ca aceştia să fi avut un loc de muncă în ţări membre UE sau ţări terţe în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel puţin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanţare. Pentru dovada locului de muncă în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară solicitanţii trebuie să prezinte un document oficial a cărui origine va fi autentificată prin apostilă emisă conform Convenţiei de la Haga. Dacă solicitantul nu poate depune documentul autentificat prin apostilă acesta poate să depună un certificat de înregistrare care dovedeşte prezenţa solicitantului cel puţin 3 luni neîntrerupte în ultimele 24 luni, anterioare depunerii cererii de finanţare, este emis de autorităţile locale (de exemplu poliţia sau primăria), care cuprinde numele şi adresa persoanei înregistrate, precum şi data înregistrării, în baza art. 8 a Directivei 2004/38/CE.
Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcţie de dimensiunea exploataţiei agricole (dimensiunea exploataţiei agricole se poate calcula şi prin noua aplicaţie pusă la dispoziţia publicului pe pagina de internet a AFIR – http://so.afir.info/).
Finanţarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranşe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului în funcţie de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăşi trei ani (cinci ani pentru exploataţiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanţare. Acordarea sprijinului va fi proporţională cu gradul de îndeplinire a Planului de Afaceri.
Depunerea cererilor de finanţare se face doar on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 4 ianuarie, ora 9 şi până în data de 4 mai, ora 16.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut