Sprijin financiar pentru distilarea vinului

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte, până în 1 septembrie 2021, cereri de plată pentru acordarea de sprijin financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză.

Solicitanţii pot depune cererile de solicitare a sprijinului financiar, la sediul APIA – Aparat Central, până la 1 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile Ordinului 178/2021 şi Ghidului Solicitantului.
Cererea, însoţită de documentele prevăzute în OMADR 178/2021 poate fi transmisă şi prin mijloace electronice şi/sau poştă / curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de solicitant.
Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: distileria să fie localizată în România; să deţină autorizaţie valabilă la data începerii procesului de distilare a vinului şi să obţină în urma acestuia un produs cu o concentraţie alcoolică de minimum 92% din volum; cantitatea de vin pentru care se solicită ajutor să fie certificată de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole privind dreptul de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC), vinurilor cu indicaţie geografică (IG) şi vinurilor varietale.
Sprijinul se acordă în avans (valoarea avansului este de maximum 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat, în condiţiile constituirii unei garanţii bancare de 110% din valoarea avansului solicitat) sau după finalizarea operaţiunilor de distilare şi denaturare. Valoarea sprijinului este
de 4,52 lei/litru de vin cu DOC, IG şi 2,66 lei/litru vin varietal care va fi distilat. Costurile eligibile cuprind costul vinului, costul transportului vinului către distilerie şi costul distilării vinului. Din valoarea sprijinului, distilatorul plăteşte producătorului care a furnizat vinul către distilerie 3,88 lei/litru de vin cu DOC, IG şi 2,02 lei/litru de vin varietal. Volumul minim de vin ce poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl. Plata sprijinului se face în lei, până la 15 octombrie 2021.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut