Sprijin de 1,5 miliarde euro pentru mediul de afaceri

În această perioadă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) implementează măsuri în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, după cum urmează: 400 de milioane euro prin Măsura 4.1.1, 300 de milioane euro prin Măsura 4.1.1. BIS, 500 de milioane euro sub formă de granturi destinate eficienței energetice, precum și 300 de milioane de euro prin Măsura 4.1.2., care este în proces de implementare, fiind deja semnate contractele de finanțare.

Granturi de 400 milioane euro pentru retehnologizare

Măsura 4.1.1 este una dintre formele de sprijin pentru a susține mediul de afaceri în circumstanțele create de manifestarea efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum și crizele produse de războiul din Ucraina.

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1 vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile: a). modernizarea / echiparea / racordul la utilități publice / eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție / servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție / servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare; b). dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Prin acest apel se alocă mai multe tipuri de granturi.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii au fonduri alocate de 59,69 milioane euro, din POC și de la bugetul de stat. Valoarea granturilor este între 50.000 euro și 200.000 euro, de cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Microîntreprinderile vor trebui să asigure o cofinanțare de 5%, întreprinderile mici – 10%, iar întreprinderile mijlocii – 15%. Granturilepot fi contractate de entitățile care își desfășoară activitatea din Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii.

Granturile pentru investiții destinate retehnologizării au fonduri alocate de 358,14 milioane euro, din POC și de la bugetul de stat. Valoarea granturilor este între 50.000 euro și 500.000 euro, de cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Beneficiarii vor trebui să asigure o cofinanțare de 25% – 75%, în funcție de regiunea în care este realizată investiția. Granturile pot fi contractate de entitățile care își desfășoară activitatea în domenii din Clasa C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 – fabricare băuturi, 12 – fabricare tutun și 254 – fabricarea armamentului și muniției), Clasa F – Construcții; Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante. Bugetul total alocat este de 417.830.695 euro (echivalentul a 2.065.796.739,15 lei la cursul valabil în iunie, respectiv 1 euro = 4,9441 RON), din care 350.000.000 euro din FEDR-REACT EU, iar 67.830.695 euro cofinanțare de la bugetul de stat. Lansarea apelului se face la 16 august 2022, iar semnarea contractelor de finanțare are lor în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2022.

Ghidul solicitantului pentru această măsură este disponibil la adresa Acțiunea 4.1.1 POC: Ghidul solicitantului consolidat în urma consultării publice (gov.ro)

Finanțare pentru IMM-urile din industria alimentară și construcții

Prin Măsura 4.1.1 BIS, IMM-urile din industria alimentară și a construcțiilor vor putea contracta granturi de investiții necesare retehnologizării în valoare de 300 milioane euro, din POC. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 și 500.000 de euro, iar numărul estimat de beneficiari este de peste 2.000. Această măsură reglementează cadrul pentru finanțarea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniile: a). industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; b). construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

Calendarul apelului

Măsura de întreprins Termen Entitate responsabilă
Transmitere la Consiliul Concurenței a schemelor de ajutor de stat 26/07/2022 MIPE – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AMPOC)
Publicare ghid în consultare publică 11/08/2022 MIPE – AMPOC
Perioada de consultare publică 11/08/2022 21/08/2022 MIPE – AMPOC
Ghid final publicat 31/08/2022 MIPE – AMPOC
Definire cerințe Apel:

– Definitivare analiză de business

– Dezvoltare platformă

– Testare

26/07/2022 – 14/09/2022 MIPE – AMPOC și STS
Lansare apel 20/09/2022 MIPE – AMPOC și STS
Apel deschis pentru depunere

20/09/2022

-26/09/2022

MIPE – AMPOC și STS
Verificare eligibilitate/ încadrare in IMM/evaluare 27/09 –

29/11/2022

MIPE – AMPOC
Semnare contracte de finanțare 30/09/2022-31/12/2022 MIPE – AMPOC

Granturi de 500 milioane euro pentru eficiență energetică

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (#POIM) se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanțarea investițiilor în măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri. Granturile ce vor fi acordate au valoarea minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.

Peste 10.000 de aplicanți pentru 300 milioane euro destinați sectorului agroalimentar

MIPE finanțează acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru pentru sectorul agroalimentar prin POC. Măsura, cu o alocare de 300 de milioane de euro, face parte din pachetul „Sprijin pentru România” și este în proces de implementare, fiind deja semnate contractele de finanțare. Pentru acordarea acestui sprijin, este pregătită o schemă de ajutor de stat, cu două măsuri: microgranturi și granturi pentru capital de lucru.

Dintre cei 10.000 de aplicanți calificați pentru microgranturi, 9.888 au semnat contracte de acordare a ajutorului de stat în sumă totală de 49.440.000 euro. Diferența este reprezentată de contracte nesemnate de beneficiari (netransmiterea acestora, renunțarea la ajutorului de stat, transmiterea acestora după termenul limită).

Dintre cei 10.961 de aplicanților înscriși în programului de granturi pentru capital de lucru, 3.473 au semnat contracte de finanțare în sumă totală de circa 249.500.000 euro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut