Soluție pentru abaterile din universități, propusă de ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită universităților să publice rezultatele evaluării cadrelor didactice pe site-ul propriu, „evidențiind clar aspectele pozitive și abaterile sesizate”, și să informeze studenții despre măsurile efective luate în baza evaluării lor, demonstrând că evaluarea studenților este analizată temeinic și are o finalitate.

„În perioada desfășurării online a activității didactice, pe platformele de socializare a fost dezvăluită atitudinea nepotrivită a unor cadre didactice față de studenți, pe care au atât misiunea, cât și obligația să îi formeze. Federația solicită luarea măsurilor necesare în vederea prevenirii abuzurilor de acest tip și acordarea respectului cuvenit studenților” – arată ANOSR.

Federația reamintește că, potrivit art. 303 din Legea educației naționale, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este obligatorie, iar rezultatul evaluării este public. Cu toate acestea, „lipsa măsurilor luate de universități în baza evaluărilor determină neîncrederea studenților în relevanța acestui instrument, deși astfel abaterile dezvăluite în spațiul public puteau fi rezolvate”.

De asemeni, arată ANOSR, studenții au dreptul de a sesiza Comisia de etică (din care face parte minim un student reprezentant) pentru a semnala abaterile vădite de la Codul de etică și deontologie profesională universitară, iar universitatea are obligația de a publica anual un raport privind sesizările depuse și modul de soluționare a acestora. Nu în ultimul rând, studenții pot depune o sesizare în baza art. 317 din Legea educației naționale, la registratura universității pentru semnalarea unei abateri disciplinare.

„Deși nu ar trebui să mai discutăm de situații de acest tip în mediul universitar, ele se dovedesc a fi prezente, încălcând drepturile studenților și demotivându-i în parcursul lor academic” – arată ANOSR, adăugând că susține și sprijină demersurile studenților de a sesiza abaterile din universități, „în vederea asigurării unui sistem de învățământ de calitate, bazat pe acordarea unui respect reciproc între studenți și cadre didactice”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut