Sistemul de irigaţii din zona Turda nu poate fi relansat

Sistemul de irigaţii din zona Turda-Mihai Viteazu-Călăraşi-Moldoveneşti, neutilizat de 14 ani, nu va putea fi repus, prea curând, în funcţie. Şi asta pentru că amenajarea din zona Turda nu a fost inclusă în lista aprobată de Guvern privind  investiţiile prin Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii principale de irigaţii din România. „Sistemul de irigaţii din zona Turda-Câmpia Turzii cuprinde amenajarea Mihai Viteazul, pe al cărei teritoriu este constituită din 2010 Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Zona Mihai Viteazul-Moldoveneşti Călăraşi, pe o suprafaţă de 2662 hectare, care intenţionează să reabiliteze infrastructura secundară de irigaţii prin accesarea submăsurii 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020. Referitor la accesarea submăsurii 4.3, una dintre condiţiile obligatorii prevăzute în ghidul solicitantului este ca suprafaţa respectivă să fie viabilă din punct de vedere economic. Lista amenajărilor din punct de vedere economic prăvăzută la Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 793 din 2016 pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România vizează suprafaţa viabilă din punct de vedere economic a amenajărilor de irigaţii din domeniul public al statului. În prezent această listă nu include amenajarea de la Mihai Viteazul’’, arată Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care precizează că neincluderea acestei amenajări în lista amenajărilor viabile economic propuse pentru reabilitare are drept consecinţă neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate la programul de modernizare a infrastructurii secundare de irigaţii prevăzut de submăsura 4.3.

Sistemul de irigaţii din Cluj a fost construit între anii 1968 şi 1972 pe râul Arieş, şi îngloba o suprafaţă de teren de 5.880 hectare. Dintre acestea, cultivabile erau 5.720 de hectare, pe raza localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Călăraşi şi Turda. Sistemul includea o staţie de pompare, un canal principal de aducţiune a apei, o serie de staţii secundare, conducte îngropate, canale de irigare şi hidranţi.

C.P.

Articole din aceeasi categorie