Simulările examenelor naționale

Pentru pregătirea examenelor naționale (Evaluare Națională 2021 și Bacalaureat 2021) vor fi publicate pe site-ul CNPEE, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament – informează Ministerul Educației.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a va începe în 29 martie 2021, cu proba la Limba și literatura română, urmată, în 30 martie, de proba la  Matematică și în 31 martie de proba la Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă).

Simularea examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a va începe în  22 martie 2021, cu proba Limba și literatura română – proba E.a), urmată, în 23 martie, de proba obligatorie a profilului – proba E.c). În 24 martie elevii vor susține proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d), iar în 25 martie, proba  la Limba și literatura maternă – proba E.b).

Structura anului școlar 2021-2022

Ordinul ministrului Educației nr. 3243/5 februarie 2021, privind structura anului școlar 2021-2022, a fost publicat în Monitorul Oficial de marți, 16 februarie. Potrivit ordinului, cursurile anului școlar 2021 – 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021, și se structurează pe două semestre – 34 de săptămâni.

Semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021. Semestrul al II-lea va 20 de săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel’’ în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel: 25 – 31 octombrie 2021 – vacanță pentru învățământ preșcolar și primar; 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022 – vacanța de iarnă; 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022 – vacanța de primăvară; 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023 – vacanța de vară.

„Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri. În situația suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare” – precizează Ministerul Educației.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut