Simpozion omagial internaţional: Acad. Prof.dr. EMIL BURZO – OCTOGENAR

 BurzoUniversitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Fizică şi Academia Română – Fliala Cluj-Napoca organizează mîine, 30 iulie 2015, cu începere de la ora 10, în Aula Magna a UBB, Simpozionul omagial internaţional Acad. Prof.dr. Emil BURZO – OCTOGENAR, dedicat savantului şi distinsului universitar, Preşedinte al Filialei clujene a Academiei Române.

Potrivit organizatorilor, cuvîntul de deschidere va fi rostit de Acad. Prof.dr. Ioan Aurel Pop – Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. În continuare, în program sînt prevăzute mesaje şi alocuţiuni din partea: I.P.S.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolit Ortodox al Clujului, Maramureşului şi Sălajului; P.S.S. Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla; Prof.dr. ing. Gheorghe Vuşcan, Prefectul judeţului Cluj; Emil Boc, Primarul municipiului Cluj-Napoca; Prof.dr. Marilen Pirtea, Rectorul Universităţii de Vest Timişoara; Prof.dr. Teodor Ardelean din partea centrului universitar Baia Mare; Prof.dr. Aurel Pop, Decanul Facultăţii de Fizică Cluj-Napoca; Acad. Prof.dr. Marius Porumb, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca; Prof.dr. Wilhelm Kappel, ICPE-CA Bucureşti: Prezentarea carierei d-lui Acad. Prof. dr. Emil Burzo; Prof.dr. Olivier Isnard, Universitatea „Joseph Fourier”, Institut Neel, Grenoble, Preşedinte al Federaţiei Franceze de Materiale – Realizări ştiinţifice de excepţie ale Acad. Prof.dr. Emil Burzo; Dr. Dumitru Mihalache, Membru corespondent al Academiei Române – Acad. Prof.dr. Emil Burzo – personalitate marcantă a mediului academic din România.

După alocuţiuni ale invitaţilor şi cuvîntul Acad. Prof. dr. Emil Burzo, la ora 12.30 va avea loc lansarea cărţii profesorului clujean Onufrie Vinţeler, intitulată File de istorie. Academicianului Emil Burzo cu prilejul aniversării a 80 de ani (Editura Napoca Nova, 2015); prezintă dr. Gelu Neamţu.

***

Devenirea, împlinirile – o istorie cît o viaţă, sub semnul erudiţiei

Dintr-un amplu documentar spicuim: Fizicianul Emil Burzo (n. 30 iulie 1935, Moreni), studii: Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic Cluj (1958), Facultatea de Fizică, Universitatea Cluj (1959); doctor în Fizică la Universitatea din Timişoara (1969). A fost, pe rînd: inginer la Carbochim Cluj (1958-1963), inginer şi lector asociat la Univesitatea „Babeş-Bolyai” (1963-1969), cercetător principal gr.III (1971), gr. II (1978), gr.I (1984-1990), Insitutul de Fizică Atomică Bucureşti; Profesor universitEmil Burzoar (1990) şi decan (1992-2000), Facultatea de Fizică a UBB; conducător de doctorat în specialităţile Fizica corpului solid şi Ştiinţa Materialelor; Director al Centrului de Excelenţă în Fizica Solidului (din 2000); cercetător asociat CNRS Grenoble, Franţa (1970); profesor asociat Carnegie Mellon University Pittsburgh, SUA (1985, 1989); profesor Universitatea „J. Fourier”, Grenoble (1992). Referent sau membru în comitetul de redacţie la 8 reviste internaţionale; editor al secţiunii Fizica corpului solid la Editura Springer (Germania).

De-a lungul unei activităţi prodigioase, Acad. Prof.dr. Emil Burzo a predat cursuri la universităţi din Europa, SUA, China. Din 1993 este membru şi din 1999 vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi preşedinte de comisie, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare (1997-2006), Ministerul Educaţiei şi Cercetării; membru în comitetele internaţionale de organizare la peste 20 de conferinţe de specialitate, participant cu comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, membru în consiliul ştiinţific PAC IUCN-Dubna (din 2006).

În domeniul cercetării a elaborat şi studiat proprietăţile fizice a peste 200 de noi sisteme de aliaje, compuşi intermetalici sau materiale supraconductoare şi a dezvoltat modele care să justifice proprietăţile fizice ale acestora, precum: efectele vecinităţii atomice locale, modelul magnetismului indus, blocarea fluctuaţiilor de spin de cîmp intern, polarizările benzilor 4d şi 5d, extinderea modelului ferimagnetismului la sisteme metalice. Rezultatele cercetărilor au fost reproduse în peste 30 de cărţi apărute pe plan internaţional. Este autor a 20 de cărţi sau capitole de cărţi, a 450 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI, în reviste ale Academiei Române, distins cu cele mai înalte premii ale Academiei Române, ale Academiei Maghiare, ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale unor prestigioase foruri ştiinţifice şi academice internaţionale.

Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro

Articole din aceeasi categorie