Sesiune de informare pentru administraţia publică locală

Cluj-Napoca va găzdui în 12 iunie o sesiune de informare pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la principiile Guvernării Deschise şi principalele măsuri cuprinse în Planul Naţional de Acţiune 2018 – 2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă aplicabile. Acţiunea este organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi urmăreşte crearea unei reţele locale de actori interesaţi şi implicaţi, care se poate integra ulterior în reţeaua de comunităţi subnaţionale care se dezvoltă la nivelul Open Government Partnership (OGP).

Sesiunea de informare se înscrie în seria de acţiuni desfăşurate de MDRAP, prin Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupţiei în administraţia publică”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP) este un acord internaţional prin care guvernele se angajează să promoveze transparenţa, să prevină corupţia şi să utilizeze noile tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii. Guvernul României a aderat la parteneriat în anul 2011 şi implementează, în prezent, cel de-al patrulea Plan naţional de acţiune 2016 – 2018. 

Articole din aceeasi categorie