Senat: Numărul maxim de elevi în clasele de gimnaziu, liceale și profesionale se reduce de la 30 la 26

Senatul a adoptat, în ședința plenului de luni, în calitate de for decizional, o propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, potrivit căreia numărul maxim de elevi în clasele de gimnaziu, liceale și profesionale se reduce de la 30 la 26. Propunerea legislativă a întrunit 79 de voturi „pentru” și 36 de „abțineri”, informează AGERPRES.

Potrivit actului normativ, inițiat de grup de parlamentari UDMR și amendat în Comisia de învățământ a Senatului și însușit de plen, în educația antepreșcolară vor fi grupe de maximum 8 copii, față de 9, cât prevede legea în vigoare, la învățământul preșcolar grupa are 17 copii, față de 20 în prezent, iar în învățământul primar – 22, față de 25. Actul normativ prevede ca în fiecare unitate de învățământ să își desfășoare activitatea un psiholog școlar care să aibă în evidență până la 500 de elevi.

„În perioada desfășurării activității didactice antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile acreditate de învățământ preuniversitar de stat, respectiv confesional și particular, li se acordă cu titlu gratuit un suport alimentar constând într-o masă caldă pe zi, în cadrul programului «Masa caldă la școală». Limita valorii zilnice se stabilește prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Limita valorică prevăzută nu cuprinde prețul cheltuielilor de transport, de distribuție și de depozitare a produselor alimentare. Unitățile administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ vor primi sumele necesare derulării programului «Masa caldă la școală» din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. Sumele prevăzute pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanțare”, se mai arată în actul normativ adoptat de Senat.

În forma actuală a legii elevii beneficiază de tarife reduse cu minim 75% pentru acces la muzee la concerte la spectacole de teatru, de operă, de filme și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, iar potrivit amendamentului adoptat în comisie și însușit de plenul Senatului, elevii beneficiază de gratuitate pentru accesul în aceste instituții.

Actul normativ adoptat de Senat mai prevede transportul elevilor spre școli este organizat Consiliile județene și locale.

Articole din aceeasi categorie