Secretarul de stat Ovidiu Cîmpean: Beneficiarii nu vor mai trebui să meargă la București pentru semnarea contractelor de finanțare

Zona de nord-vest a României va beneficia până în anul 2027 de 1.437.252.471 euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest. În premieră, Program Regional va fi gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest(ADR-NV), în calitate de autoritate de management Program Regional.

Programul a fost lansat, marți, la Cluj-Napoca în prezența ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a secretarilor de stat Ovidiu Cîmpean și Adrian Răulea, a reprezentanților Comisiei Europene, precum și a numeroși delegați din partea administrațiilor locale și județene din zonă.

Cu această ocazie, Făclia a stat de vorbă cu secretarul de stat de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, Ovidiu Cîmpean pentru a vedea ce aduce nou acest program la nivelul regiunii.

Rep: Domnule secretar de stat Ovidiu Cîmpean, marți a fost lansat la Cluj-Napoca Programul Regional Nord-Vest, aferent perioadei 2021-2027. Care sunt principalele priorități vizate la nivelul zonei prin derularea acestui program?

Ovidiu Cîmpean: Prioritățile PR NV reflecă, în mod fidel, prioritățile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, respectiv: “O Europă mai competitivă și mai inteligentă”, „O Europă mai verde”, „O Europă mai socială și mai incluzivă”, „O Europă mai aproape de cetățeni”. Programul urmărește, de asemenea, valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, precum și promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: De asemenea, este vizată încurajarea mobilității urbane multimodale sustenabile și dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Rep: Care este suma prevăzută prin Programul Regional NV pentru perioada 2021-2027?

Ovidiu Cîmpean: Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare de 1,43 miliarde euro pentru perioada 2021-2027, din care aproximativ 1,19 miliarde euro reprezintă alocarea FEDR, restul provenind din bugetul de stat. Această alocare este cu 57% mai mare decât cea din perioada 2014-2020 și de 3 ori mai mare față de exercițiul financiar 2007-2013.

Rep: Care sunt domeniile ce vor avea prioritate la finanțare în cadrul PR-NV?

Ovidiu Cîmpean: Domeniile prioritare la finanțare în cadrul PR-NV includ domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, susținerea domeniilor robotica și nanotehnologii, diversificarea activităților în domeniile turism și sănatate, dezvoltarea infrastructurii educaționale. Sunt prevăzute finanțări importante și pentru regenerarea urbană, pentru proiecte de mobilitate urbană sustenabila, precum și pentru proiecte de conservare a patrimoniului cultural, al patrimoniului natural și al turismului durabil. Vor fi finanțate și investiții pentru creșterea spațiilor verzi în orașe.

Rep: Fată de exercițiul financiar trecut, ce aduce nou acest program la nivelul regiunii?

Ovidiu Cîmpean: Principala diferență dintre acest exercițiu financiar și cel trecut este legată de modul în care este organizat procesul decizional și de gestionare a fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. Este pentru prima dată în istoria României când discutăm despre o descentralizare a Programului Regional. Acest lucru înseamnă cu Autoritatea de Management a programului a fost transferată de la nivelul central (Minister) către nivelul regional, respectiv Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR). Prin urmare, regiunile și-au stabilit, în mod independent, prioritățile de investiție aferente perioadei de programare 2021-2027 și au responsabilitatea de a gestiona procesul de alocare a fondurilor europene și naționale către beneficiari. În acest sens, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională deţin responsabilitatea finală, în relaţia cu Comisia Europeană, pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor ce le revin în calitate de autorităţi de management pentru programele regionale. O altă diferență importantă se referă la faptul că în acest exercițiu financiar, beneficiarii nu vor mai trebui să meargă la București pentru semnarea contractelor de finanțare, acestea vor fi semnate la Cluj-Napoca.

Rep: Ce a însemnat Programul Operațional Regional pentru zona de Nord-Vest a României în perioada 2014-2021?

Ovidiu Cîmpean: Programul Operațional Regional 2014-2021 a însemnat un imbold puternic de dezvoltare a zonei de Nord-Vest a României. Până la data de 31 august 2022, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a semnat 1.079 de contracte în cadrul tuturor axelor prioritare ale Programului Operațional Regional 2014-2020, în valoare totală de 2,32 mld. EUR. O parte semnificativă din aceste fonduri a fost alocată axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (aprox. 518,00 milioane euro), precum și axelor referitoare la: îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (aprox. 358,99 mil. eur), sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon (368, 98 mil. eur) și la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională (aprox. 481.91 mil. eur). De exemplu, Municipiul Cluj-Napoca a semnat contracte importante în domeniul mobilității urbane sustenabile, în domeniul eficienței energetice în vederea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, precum și în domeniul infrastructurii educaționale (proiecte de modernizare și extindere școli), al sănătății (proiect de modernizare a Spitalului Clinic Municipal Clujana) și al spațiilor verzi (proiecte de amenajare a parcurilor din orașul Cluj-Napoca).

Rep: S-a invocat de numeroase ori faptul că procedurile sunt, în multe cazuri, prea stufoase în cadrul derulării proiectelor cu fonduri europene. Ce măsuri s-au luat acum pentru a înlătura obstacolele birocratice?

Ovidiu Cîmpean: În momentul de față, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pregătește, împreună cu Autoritățile de Management ale Programelor, un act normativ privind măsurile de simplificare și digitalizare care au drept scop asigurarea accesului facil, transparent, nediscriminatoriu la fondurile nerambursabile din perioada 2021-2027. Principalele măsuri prevăzute includ aspecte referitoare la pregătirea și lansarea apelurilor de proiecte, urmărind trei principii – predictibilitate, transparență și eficiență. Alte măsuri de simplificare vor fi luate și în ceea ce privește depunerea cererii de finanțare – de ex. cerea de finanțare va avea un conținut minim, fiind operată prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, a conținutului bugetului cuprins în cererea de finanțare, precum și alte măsuri referitoare la verificarea administrativă, contractarea proiectelor și gestionarea contractelor de finanțare. De asemenea, am cerut tuturor Autorităților de Management să reducă și să simplifice ghidurile stufoase, prin reducerea textului acestora cu 50%.

Rep: Cât este de pregătită administrația locală și județeană din zona de Nord-Vest pentru a utiliza în mod eficient acest instrument financiar european ținând cont că tot în această perioadă se derulează și proiectele prin PNRR?

Ovidiu Cîmpean: La nivelul Regiunii Nord Vest, va fi atins, în acest an, un grad de absorbție de 100% din suma alocată inițial regiunii pentru perioada 2014-2020. Întrucât perioada de implementare a exercițiului financiar 2014-2020 se încheie la finalul anului 2023, toate cheltuielile de la finalul acestui an până la data de 31 decembrie 2023, vor contribui la creșterea gradului de absorbție la nivel național.

În prezent, atât Municipiul Cluj-Napoca, cât și Județul Cluj sunt pe primele locuri în țară în ceea ce privește absorbția fondurilor europene. Prin urmare, există premise ca regiunea Nord- Vest să aibă absorbție de 100% și în cadrul următorului Program Regional 2021-2027.

Cosmin PURIȘ

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut