Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești – incluziune, dezvoltare, performanță

Prima școală, înființată de directorul național al școlilor din Transilvania, Gheorghe Şincai, a fost una de tip confesional, avea o durată de trei ani, iar manualele şcolare folosite au fost cele tipărite de Șincai însuşi: ABC sau Alphavit pentru folosul şi procopsala şcoalelor normaleşti a neamului românesc, Catehismul cel mare, Îndreptare către aritmetică, Alphavit sau Bucoavnă, Povăţuire către economia de câmp. Manualele vor circula până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, răspândind prin istorioarele lor morale crezurile Şcolii Ardelene, contribuind astfel la instruirea copiilor din zonă, dar și la promovarea și afirmarea identității naționale și culturale românești.

După desăvârșirea unității naționale, școala s-a transformat din școală confesională în școală de stat, în 1924. Dinamica populației școlare relevă, ulterior acestui eveniment, o creștere atât a numărului de elevi, cât și a infrastructurii educaționale. Conţinutul învăţământului s-a îmbunătăţit semnificativ, în special după legea din 1968, când crește numărul de ani de studii obligatorii la 10, noua lege aducând un mai bun echilibru între disciplinele practice şi cele teoretice.

Prin Decretul Consiliului de Stat din 24 ianuarie 1968 i se atribuie numele Şcoala Generală „Gheorghe Şincai” Floreşti, iar un an mai târziu, în toamna lui 1969, este dezvelit bustul ctitorului – Gheorghe Şincai, operă a sculptorului clujean Virgil Fulicea. După 1989 conţinutul învăţământului se schimbă în mare măsură, la fel şi structura, unitatea având clasele I – VIII și grupe de preșcolari.

Popularea masivă a localității Florești într-un interval foarte scurt de timp, ca urmare a exploziei sectorului imobiliar din ultimii ani, a condus la crearea unei mase eterogene din punct de vedere etnic, cultural şi social, lucru extrem de vizibil şi în cadrul populaţiei şcolare, care totalizează în acest moment un efectiv de peste 1400 elevi / preșcolari, structuraţi pe trei cicluri: preșcolar, primar şi gimnazial.

Infrastructura educațională

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” Floreşti își desfășoară activitatea în două clădiri pentru ciclul primar şi gimnazial şi o clădire pentru învăţământul preșcolar. Pentru buna desfășurare a activităților școlare există: 11 cabinete de specialitate, cu conexiuni la Internet – două de matematică, două de limba română și câte unu de fizică-chimie,  biologie,  istorie,  limba franceză şi engleză,  religie,  informatică (cu 25 de calculatoare), geografie, consiliere şcolară, cabinet medical, două cabinete pentru profesorii itineranți, de sprijin și logopedie; un Centru de Documentare şi Informare dotat cu calculatoare și notebook-uri, în care este încadrată  și biblioteca școlară, cu peste 15.000 de volume, copiatoare și scanere. În fiecare sală de clasă sunt fie table interactive, fie calculator și videoproiector.

Elevii din Şcoala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Floreşti sunt școlarizați pe următoarele niveluri educaționale: grupe preșcolari: 10/ 288 copii; clase primar: 30/ 850 elevi; clase gimnaziu: 13/ 360 elevi. În total, 53 clase/ grupe, cu 1.498 preșcolari și elevi, de al căror proces instructiv-educativ se ocupă 82 de cadre didactice.

Pentru o bună integrare, progres şi adaptare la cerinţele impuse de programele şcolare ale elevilor, împreună cu psihologul şcolii s-au făcut demersuri pentru depistarea elevilor cu CES şi s-au creat patru posturi de profesor de sprijin. În plus, elevii școlii noastre beneficiază de asistență medicală (un medic și trei asistente medicale) și de cabinet psihopedagogic.

Misiune, viziune, valori

Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, cu accent pe însușirea valorilor promovate prin ,,filosofia” educațională a școlii, în vederea dobândirii de competențe care să satisfacă nevoile comunității pentru educație permanentă.

În viziunea noastră, școala are rolul, în parteneriat cu ceilalți actori sociali, promovând toleranța și înțelegerea, să asigure condiții pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, să-i cultive încrederea de sine, să îl încurajeze să se manifeste liber, să-l ajute să descopere că prin muncă și perseverență poate deveni cel mai bun. Valori promovate: seriozitate, perseverență, inițiativă, pragmatism, empatie, toleranță.

Rezultate și performanțe școlare – elevi, profesori

O preocupare constantă a școlii noastre este componenta reușitei școlare, prin creșterea ratei de promovare la examenele naționale, prin valorizarea competențelor dobândite la concursuri și olimpiade.

În susținerea și dezvoltarea elevilor am dezvoltat un parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Beneficiile sunt reciproce: studenții și masteranzii își fac orele de practică beneficiind de expertiza cadrelor didactice, iar noi ne bucurăm de prezența lor prin faptul că fac echipă în sprijinirea elevilor cu deficiențe de învățare.

Numai în ultimii doi ani școlari, elevii noștri au obținut peste 300 de premii la concursuri regionale, naționale și internaționale, atât de cultură generală, cât și de specialitate, dintre care amintim: concursul „Comper” la clasele primare, cu 245 de participanți elevi, 167 premii la română, 119 premii la matematică; Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură” – 6 premii la etapa județeană; Olimpiada de limba franceză – două premii la etapa județeană; Olimpiada Satelor din Romania (matematică) – premiul I, II, III; Olimpiada de religie ortodoxă – premiu la etapa judeteană. Cadrele didactice au participatat în ultimii  trei ani la cursuri de formare în domeniile: Învățământul românesc, mediu incluziv; Evaluarea calității în educație; Managementul educațional al clasei; Utilizarea TIC în activitatea didactică; Tabla interactivă, resursă educațională; Introducere în comunicarea nonviolentă – Cum să manageriezi comportamentul neadecvat în sala de clasă ș.a.

Începând din 2014, suntem organizatori, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj,  ai  Olimpiadei „Universul cunoașterii prin lectură” – etapa județeană, la care participă elevii din mediul rural din județul Cluj, calificați la etapa locală.

Pentru a facilita participarea personalului didactic și didactic auxiliar la programele de formare am solicitat și primit fonduri din bugetul local, am organizat grupe de cursanți în școală și, printr-o extensie a CCD Cluj, am devenit centru de formare.

Activități educative extrașcolare reprezentative

Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” Floreşti oferă și oportunități de dezvoltare, prin organizarea multor activități extrașcolare (proiecte, cerc de muzică, cercuri sportive), toate cu scopul de a ajuta tinerii să afle lucruri noi, să-și lărgească orizontul, să-și dezvolte abilitățile.

„Tradiție Creștină – oglindită prin datini și obiceiuri” este un proiect CAERI, ajuns la ediția a IX-a în 2019, menit să reamintească elevilor tradiţii moștenite de la străbuni, pe care dorim să le păstrăm autentice la Festivalul concurs de colinde. În cadrul proiectului se realizează expoziţii de felicitări, icoane pe sticlă, obiecte decorative, care sunt premiate de un juriu specializat. Cupa Școlii „Gheorghe Șincai” – concurs de majorete și dans sportiv – proiect CAERI, ediția a VII-a  în anul școlar 2019, este un proiect cu un real succes, numărul participanților fiind de peste 900 la ediția precedentă. Cele două reviste, „Luceafărul Școlii” și „Piticii din Cetate”, au fost apreciată an de an la concursurile de profil, obținând premii sau mențiuni. Proiectul „Aplicațiile practice ale matematicii”, înscris în CAEJ 2019 și aflat la a doua ediție, este un proiect în care profesorii de matematică au un schimb de idei și prezintă aplicațiile matematicii cu beneficii în dezvoltarea competențelor analitice și logico-matematice. Proiectul intercultural „Valorificarea culturii interetnice” (în cadrul grădiniței) este un proiect de comunicare interetnică, în care se apropie toate obiceiurile și datinile etniilor care formează populația localității Florești. Concursul național „Să păstrăm un mediu sănătos”, ajuns la ediția a VII-a, are ca parteneri UBB Cluj – Facultatea de Mediu, CCD Cluj, IȘJ Cluj și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, fiind un concurs de ecologie, în care elevii noștrii realizează cât de importantă este o planetă curată.

O altă preocupare a școlii noastre este dedicată dimensiunii europene a culturii și a civilizației, informând elevii despre sistemul de educație din țările participante la E-Twinning. Proiectele derulate – 4ART, Christmas cards and carols, Twinfeuill´ton: amours et prejuges de jadis a nos jour, au contribuit la creșterea stimei de sine a elevilor și cadrelor didactice, prin participarea la activități comune cu elevi din Franța, Turcia, Croația, Spania, Italia și la dezvoltarea compețentelor lingvistice. Proiectele internaţionale „Porți verzi” şi „Bookmarks exchange project” sunt apeciate şi dorite de mulţi elevi, motiv pentru care le desfăşurăm în fiecare an. Proiectul internaţional „Porţi verzi” reprezintă o competiţie lansată de Fundaţia Europeană de Tineret Szeged, Ungaria. Elevii din şcoala noastră participă la acest proiect pentru al şaptelea an consecutiv, iar rezultatele sunt pe măsura implicării. Sărbătorim, în luna octombrie a fiecărui an, Luna Mondială a Bibliotecilor Școlare cu activităţi diverse. Una dintre cele mai importante activităţi face parte din proiectul internaţional Bookmarks Exchange Project și presupune schimbul de semne de carte cu copii din alte ţări. Am sărbătorit Anul cărţii printr-un parteneriat cu ANPRO, realizând ateliere de creaţie, poveştile rezultate fiind publicate în revista şcolii. Am participat la Concursul naţional „Bătălia Cărţilor”, organizat de Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj-Napoca, unde cinci eleve au fost finaliste şi premiate pentru „Cea mai bună argumentare a cărţii citite” şi „Cea mai sensibilă prezentare”. În cadrul concursului ,,CDIdei în cărţi”, şcoala noastră a participat anul trecut cu șapte echipaje şi a obţinut un premiu I, trei premii  II, două premii III.

Totodată, trebuie amintită activitatea de Cheerleading, la care iau parte 64 de sportivi, trei echipe. Echipa de junioare Destiny Cheer este campioană naţională de șase ani consecutiv. Echipele noastre reprezintă şcoala şi localitatea atât la competiţii naţionale, cât şi la cele internaţionale (Ungaria, Italia), unde au obţinut locuri I, II, III în decursul acestor ani.

Absolvenți de renume, personalități de succes

Privind retrospectiv, școala din Florești a pus bazele unor personalități de seamă, atât în domeniul academic, cât și în altele. Am aminti astfel doar câteva nume, sonore la nivel național, dar și internațional: Dumitru Remus Mocanu – profesor universitar, având peste 80 de lucrări publicate în țară și străinătate, ministru al Căilor Ferate Române; Ioan P. Rusu – specialist în economie, profesor de statistică; Dumitru Tăuțan – învățător, director, subinspector școlar; se distinge și prin acțiuni militare eroice în lupta cu armata horthystă; Nicolae Olteanu – profesor, director, inspector școlar; Emil I. Rusu – inginer agronom, profesor universitar, autor a circa 50 de lucrări științifice; Ioachim Eugen Lupu – medic, director al Spitalului „Clujana”.

***

Conducerea școlii si personalul didactic promovează  incluziunea socială, ținând cont de capacitatea tuturor copiilor de a învăţa și realiza progrese în dezvoltare, indiferent de dispoziţiile emoţionale, de experienţele anterioare sau de moştenirea culturală și socială. Avantajul competitiv al școlii noastre este dat de calitatea și complexitatea serviciilor oferite și de utilizarea eficientă a resurselor umane, pregătirea și succesele profesionale ale membrilor corpului didactic reprezentând o carte de vizită concludentă.

Director,
Violeta Ortensia ILEA-BONDA

Articole din aceeasi categorie