Școala Gimnazială Geaca – o școală pentru fiecare

Sursele istorice confirmă că școala din satul Geaca a fost înființată în 1864, când este menționat postul de învățător. Informațiile certe despre existența școlii confesionale românești le avem din 25 iunie 1867.

În anii 1870-1871, prin grija Comitetului parohial Geaca și prin contribuția sătenilor, s-a construit o școală nouă, din piatră și „pământ galben bătut”, acoperită cu trestie. Școala era alcătuită din două camere, una pentru „docente” și alta pentru copii, aceasta din urmă fiind dotată cu 12 „scaune” (bănci), masă și scaun pentru învățător, tablă și sobă pentru încălzit.

În 11 noiembrie 1908, autoritățile maghiare au închis școala. Cei 63 de copii români au fost siliți să se înscrie la școala de stat cu limba de predare maghiară. Școala românească și-a reluat activitatea în 1917, iar din 1920/1921 a devenit școală de stat cu limba de predare română. Începând cu anul școlar 1944-1945, școala de stat din Geaca a funcționat în „Păluța” (avea 11 camere, scară interioară din lemn, balcon sprijinit pe două coloane), palatul grofului Beldy Gheorghe, deoarece casa de pământ se dărâmase. Din 1930 și până în 1962 a funcționat ca Școala de 7 ani mixtă, din anul școlar 1962-1963 – Școala Generală cu clasele  I-VIII, în perioada 1982-1991 – Școala Generală cu clasele I-X, iar din anul școlar 1991-1992 – Școala cu clasele I-VIII Geaca. Începând cu anul școlar 1980/1981, copiii din localitatea Geaca și din satele aparținătoare comunei beneficiază de un nou local de școală, cu 8 săli de clasă, laborator de fizică-chimie și alte încăperi necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ. Noua școală a fost ridicată de Consiliul  Popular Comunal Geaca, prin contribuția locuitorilor comunei. Din anul școlar 2012-2013, Școala cu clasele I-VIII Geaca, cu statut de unitate cu personalitate juridică, funcționează sub denumirea de Școala Gimnazială Geaca.

Infrastructură

Ca unitate cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Geaca are o singură  structură: Școala Primară „Nicolae F. Negruțiu” Sucutard, aflată la distanță de 6 km de Geaca. Pe raza întregii comune sunt școlarizați 139 elevi și preșcolari, repartizați în 10 clase, două grupe de preșcolari, 5 clase la ciclul primar și 3 clase la ciclul gimnazial. Numărul de cadre didactice este de 18, marea lor majoritate fiind localnici și titulari în școală.

Clădirea școlii din localitatea Geaca este compusă din parter și un etaj, în acest moment având în dotare 7 săli de clasă, un laborator de chimie-fizică și un laborator de informatică dotat cu calculatoare conectate la Internet. Școala are o bibliotecă cu peste 5.000 de volume, cărți de specialitate și beletristică. Există grupuri sanitare pentru elevi și cadre didactice în interiorul clădirii. În școală sunt amenajate: direcțiunea, secretariatul și o cancelarie.

Misiune, viziune și valori

În centrul tuturor activităților desfășurate în școala noastră se află ELEVUL, cu toate nevoile lui și cu toate schimbările mediului socio-economic în care se află. Ne străduim să oferim tuturor elevilor posibilități de a-și dezvolta interesele și abilitățile care vor continua să le îmbogățească viețile mult după ce părăsesc școala. Valorile care ne ghidează munca sunt: egalitate, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazați pe convingerea că toate au un început, încercăm să facem singuri ceea ce așteptăm de la alții, să fim o școală apreciată de elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală.

Viziunea școlii o reprezintă creșterea calității educației prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă și responsabilă a tuturor partenerilor sociali. Misiunea pe care și-a asumat-o Școala Gimnazială Geaca este aceea de a promova o educație de calitate, prin dezvoltarea, în parteneriat cu comunitatea, unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre înțelegerea și respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăți democratice, prin încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice și oferirea de oportunități concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia. În acest sens, școala a elaborat strategii diferențiate, menite să faciliteze procesul de învățare pentru toți elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenența etnică, religioasă sau de altă natură.

Valorile promovate sunt: dezvoltare – perfecționarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetențelor profesionale și personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru; calitate și eficiență –  furnizarea de servicii care să contribuie la creșterea calității activității instructiv – educative din școală; lucrul în echipă – dezvoltarea unui  climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranță și demnitate, dezvoltarea spiritului civic; colaborare – promovarea  respectului reciproc și cooperarea activă cu părinții, cu comunitatea, cu instituțiile de la nivel local, județean și național, european, cu atribuții în domeniul educației.

Școala noastră este: școală prietenoasă, cu o atmosferă destinsă și relații foarte bune între elevi și profesori; o școală pentru fiecare, ce pune în valoare abilitățile elevilor și are așteptări înalte de la fiecare; o școală participativă, care implică elevii în luarea deciziilor, informează și consultă parinții în legătură cu schimbările necesare în școală; o școală comunitară, care organizează activități pentru diverse colectivități din comunitate și activități extrașcolare pentru elevi și reușește să atragă diverși membri ai comunității la activitățile pe care le desfășoară; o școală care învață permanent, cu profesori care își comunică experiențele de succes și care se adaptează la noutățile contextului local; o școală în care prietenia și învățarea permanentă încep încă de la grădiniță.

Rezultate și performanțe școlare – Elevii de ieri, oamenii de azi   

Nu de puține ori, absolvenții Școlii Gimnaziale Geaca au fost remarcați datorită rezultatelor foarte bune în școlile, liceele și facultățile pe care le-au urmat.

După finalizarea ciclului gimnazial, elevii noștri au ales să urmeze un liceu cu profil real/ uman, liceu pedagogic sau o școală profesională, iar mai apoi o facultate. Cu mândrie putem spune că școala noastră a îndrumat, format și educat minți strălucite, care acum sunt pe înaltele culmi ale succesului. Majoritatea elevilor au ales să urmeze facultăți din cadrul universităților din Cluj-Napoca – Universitatea Tehnică, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, respectiv Universitatea Babeș-Bolyai. Dacă ieri erau elevi silitori în băncile școlii, azi sunt ingineri, medici veterinari, polițiști, piloți de renume, artiști de succes, profesori/ învățători/ educatori devotați la catedră, anteprenori.

În afară de succesul activităților extrașcolare realizate, ne mândrim și cu rezultatele concursurilor și olimpiadelor școlare: mențiuni la olimpiadele de matematică și limba română, rezultate deosebite la Concursul Comper, promovabilitate foarte bună la Evaluările Naționale din ultimii ani. În anii 2018 și 2019 școala noastră s-a situat printre primele 10 școli din mediul rural. La Evaluarea Națională din 2019 promovabilitatea a fost de 100%.

Activități educative extrașcolare

„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”, spunea Regele Ferdinand al României, motto regăsit în cadrul activităților desfășurate în școala noastră.

Activitățile extrașcolare realizate urmăresc lărgirea nivelului de cunoștințe al copiilor, îi atrag spre folosirea timpului liber în mod util și plăcut, îi apropie de viața socială, culturală a comunității în care trăiesc, contribuie la formarea personalității în dezvoltare a acestora. Acțiunile propuse se deosebesc prin varietatea formelor și conținutului, prin durata lor, prin varietatea locațiilor în care se desfășoară, prin metodele folosite și prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere și de prietenie dintre copii, dascăli, colaboratori. Acțiunile desfășurate sunt sportive, comemorative, culturale, artistice, de ecologizare, de educație juridică și financiară și voluntariat. Anual încheiem parteneriate cu alte unități de învățământ, instituții publice, iar acest lucru ne oferă posibilitatea de a face un schimb continuu de experiențe și descoperire de nou.

În ultimii doi ani am avut ocazia de a organiza și participa la diferite evenimente educative: „Cuvinte pentru dascălul meu – Fluturi dintr-o carte”, activitate desfășurată anual de Ziua Educației; diferite activiăți de educație juridică și financiară; activități dedicate Centenarului Marii Uniri; diverse activități de ecologizare, dar și participarea la „Școala Zero Waste“, un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă; activități de voluntariat și acțiuni caritabile – Târg de Crăciun (în parteneriat cu alte 7 școli din județul Cluj), expoziție cu vânzare de produse specifice sărbătorilor de iarnă, sumele strânse fiind donate unei cauze umanitare. Totodată, elevii noștri au participat la diverse concursuri extrașcolare organizate de alte instituții, unde au reușit să obțină premii, mențiuni și diplome de participare: Festivalul-concurs interjudețean de colinde – Ceanu Mare; Festivalul-concurs „Sfânta sărbătoare a Paștelui – tradiție și contemporaneitate” – Mociu; Concursul Național de poezie „Ocrotiți de Eminescu”; concursuri sportive.

Din octombrie 2018 Școala Gimnazială Geaca găzduiește un program de After School, în parteneriat cu Fundația Civitas, în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru comunități marginalizate din Câmpia Transilvaniei”, unde copiii au oportunitatea de a-și pregăti temele pentru a doua zi și de a face activități creative care să le dezvolte abilități de viață. Totodată, elevii incluși în program beneficiază în fiecare zi de o masă caldă.

De asemenea, reușim în fiecare an să realizăm activități interesante și atractive în Săptămâna Școala Altfel: excursii în afara localității, concursuri sportive, realizarea unor ateliere de lucru, vizionarea unor filme educative, jocuri, activități în aer liber (pescuit), ecologizare, voluntariat.

***

Ca director al acestei școlii pot să afirm că, pentru mine, Școala Gimnazială Geaca înseamnă foarte mult și nu-mi este indiferent destinul ei. Împreună cu colegii mei, cadre didactice, ne străduim să o menținem ca școală bună, cu personalitate, un loc în care toată lumea să se simtă bine și în siguranță. Este o muncă în echipă, care a dat roade, pentru că „nu zidurile unei școli contează, ci spiritul ce domnește în ea”.

Fie ca activitatea din școala noastră să ne aducă tuturor împliniri personale și comune, sănătate, speranță, încredere, bucurii, forță și energie în fața tuturor schimbărilor.

Director,
Prof. Maricela HERESTEȘAN

Articole din aceeasi categorie

One Response to Școala Gimnazială Geaca – o școală pentru fiecare

  1. traian

    Meritați admirația și respectul tuturor!