Școala Gimnazială Ciurila – Jurnal rural

Este toamna anului 2011. Tânără profesoară de limba și literatura română, merg să-mi văd școala unde voi preda în scurt timp. Perspectiva unei cariere didactice la o școală din mediul rural mă neliniștește. Cu toate acestea, știu că îmi place ceea ce fac, în fond Ciurila nu este chiar atât de departe de un oraș universitar cosmopolit și elitist. Așadar, prima zi la școală!

Începuturi

Drumul Cluj-Napoca – Ciurila este de poveste: abia desprins din forfota orașului, traversezi pădurea Făget, pe o șosea ce șerpuiește anevoios printre arborii tăcuți ce oferă un spectacol unic, indiferent de anotimp.

Nu cunosc localitatea care îmi va fi gazdă pentru mulți ani, dar știu că, în general, școlile sunt așezate în centrul satului, la strada principală, deci nu ar trebui să am probleme să ajung la noul meu loc de muncă. Realitatea concretă este întotdeauna alta: ajunsă în sat, nu găsesc nicăieri școala. Nu am de ales, solicit ajutorul unor localnici, care îmi indică, nu fără o oarecare curiozitate specifică  omului de la țară, o potecă abruptă, pietruită, ce nu părea a fi un drum înspre o școală. Urmez sfatul localnicilor și mă aventurez (nu de puține ori drumul înspre școală este o aventură și astăzi) cu neîncredere pe drumul pe care o să îl urmez de acum înainte zilnic.

Dascăli de vocație

Școala Gimnazială Ciurila, construită în perioada comunistă, este mică și cochetă. Încă de la intrare te întâmpină o curte spațioasă, cu multă verdeață și câțiva tei nerăbdători să crească mari pentru a-și lăsa parfumul nu doar în aerul proaspăt de țară, ci și în sufletele micilor elevi.

Clădirea a suferit, în ultimii 15 ani, reparații fundamentale, astfel că nimic din interiorul ei nu te duce cu gândul la o școală rurală, aflată într-o comunitate cu venituri modeste (peste 85% dintre elevii școlii sunt beneficiari de burse sociale). Coridorul spațios, sălile de clasă luminoase și atmosfera caldă fac din Școala Gimnazială Ciurila un loc primitor, care impresionează plăcut pe orice vizitator ajuns pentru prima dată la noi. Dotările școlii sunt moderne: mobilier nou, calculatoare, imprimante în aproape toate sălile de clasă, videoproiectoare și, da, elevii nu mai știu ce este acela praf de cretă, deoarece tablele copilăriei mele au fost înlocuite cu whiteboard-uri.

Comuna Ciurila, cu cele opt sate ale sale, suferă un proces acut de îmbătrânire, excepție este localitatea Sălicea, care a cunoscut în ultimii ani un intens fenomen de dezvoltare. Lipsa copiilor din satele comunei ne afectează direct; confruntați în permanență cu numărul mic de elevi, suntem nevoiți să organizăm clase cu regim simultan. Evident că această realitate a sistemului de învățământ se răsfrânge asupra elevilor, a celor care au cea mai mare nevoie de atenție acum, în plin proces al dezvoltării cognitiv-emoționale.

Ca dascăl care a lucrat de-a lungul anilor atât cu elevi capabili de performanță, cât și cu elevi ce par a fi pierdut startul, știu că este dificil să ridici elevul de la 9 la 10, dar este și mai dificil să îl faci pe elev să treacă granița (prăpastie, de-a dreptul) de la 4, la 5, de la ceea ce este insuficient, la ceea ce este suficient. Misiunea dascălului din rural nu este doar de a dezvolta elevului anumite competențe, reglementate precis de programa școlară specifică fiecărei discipline. Nu de puține ori acesta – dascălul nostru, care în anumite situații petrece mai mult timp pe drumul casă-școală și retur, decât cele 3-4 ore zilnice cât predă și pentru care este invidiat de toată lumea – are la el o culegere, un creion sau un sandwich în plus, pentru că există elevi care vin fără mâncare la școală, care cer un biscuit sau un corn suplimentar porției zilnice asigurate prin programul Lapte-Corn.

Fiecare unitate școlară se mândrește cu elevii ei, întocmai cum un părinte cu ai lui copii. Evaluările anuale prin care trec școlile în fiecare an sunt oglinda rezultatelor pe care elevii le obțin la examenele naționale. Sub acest aspect, Școala Gimnazială Ciurila a avut în ultimii ani o evoluție fulminantă. Dacă în 2013 găseam școala în coada clasamentului, pe un penultim loc, în 2019 unitatea se regăsește pe locul 10, din cele 94 de școli din mediul rural.

Cu toate provocările inerente oricărei școli rurale, putem vorbi de elevi-model, copii care au reușit să își îndeplinească visul. Ne mândrim cu elevii eminenți care au obținut rezultate frumoase la concursurile și olimpiadele școlare, care au fost acceptați la școli de prestigiu din Cluj-Napoca și despre care aflăm cu mândrie că sunt elevi excepționali și în noile școli.

Bucuria unui dascăl este de a-și vedea elevii adulți responsabili, care au reușit în viață. Spunem cu mândrie că medicul X a fost elevul nostru, că informaticianului Y i-am pus pentru prima dată creionul în mână și l-am învățat să scrie „mama”, dar cu aceeași mândrie spun că am avut-o elevă pe Anița, fetița cu ochi timizi, ce nu știa scrie toate literele în clasa a V-a, dar care s-a ambiționat și a rupt tradiția familiei de a rămâne cu opt clase, a absolvit recent o școală profesională și azi are un loc de muncă, conduce o mașină și, da, este independentă.

Foștii elevi se întorc la școală cu respect și recunoștință față de dascălii avuți. Este cazul elevilor care ne vizitează și, acum, ca atunci când erau de-o șchioapă, ne fac părtași la bucuriile și realizările lor. Un astfel de elev care a înțeles că respectul față de toți dascălii avuți se poate concretiza prin a urma o carieră didactică, întocmai ca mentorul avut în copilărie, este colega noastră Muncaci Crucița, profesoară de matematică, fost elev eminent, care a finalizat atât școala gimnazială, cât și liceul, ca șef de promoție, cu media 10.

Activități extrașcolare

Considerăm că educația nonformală are un puternic impact în formarea valorilor și principiilor moral-civice. Activitățile extrașcolare sunt privite ca o continuare firească a orelor de curs. Lecțiile din sala de clasă au fost completate de-a lungul anilor școlari de activități la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, de vizite la muzee, de schimburi de experiență, de acțiuni de ecologizare sau de numeroase excursii tematice în locații încărcate de istorie și semnificații. Pentru toate aceste minunate activități am derulat parteneriate cu instituții și ONG-uri, cu oameni care au înțeles că a sprijini școala și elevii ei este cea mai nobilă investiție.

Din dorința de a crea un sistem sustenabil, care să le asigure elevilor un mediu prietenos, armonios, nonformal, în care să își dezvolte competențele necesare în societatea contemporană, profesorii au participat la diverse cursuri de formare. Ca urmare a acestora, se pun bazele clubului Impact-Formidabilii, proiect desfășurat sub umbrela Fundației Noi Orizonturi. Prin jocuri, povești și discuții, membrii clubului au reușit să identifice diverse nevoi, motiv pentru care au desfășurat proiecte în care au implicat nu doar părinții, ci și comunitatea. Astfel, elevii întregii școli beneficiază în prezent de o bibliotecă nouă, cu titluri atractive pentru toate vârstele.

Educația ecologică a fost în prim-planul unui alt proiect, în care s-au reciclat deșeuri electronice și electrocasnice, iar ulterior s-au achiziționat pubele speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Ca urmare a proiectului național pe teme ecologice „Școala Zero Waste”, elevii implicați au câștigat o tabără gratuită organizată de EcoStuff România.

Proiectul „Pe urmele străbunilor delegați la Marea Unire de la 1918” a reunit la școală elevi, părinți, bunici și străbunici care au căutat în cutia cu amintiri fotografii, scrisori de pe front, mărturii ale unui ideal împărtășit și de locuitorii comunei noastre.

Activitățile și scopurile parte-neriatelor trebuie să modeleze, să ghideze, să motiveze, să stimuleze elevii să se implice în demersuri care să le asigure reușita. Asumpția de bază este că atunci când elevii simt că cei din jur sunt preocupați de evoluția și parcursul lor, se simt motivați să facă tot posibilul pentru a-și asigura succesul. Parteneriatul cu AIESEC a adus în școala noastră o oportunitate minunată pentru elevi, cadre didactice și părinți, deoarece patru studente din Brazilia și Indonezia au desfășurat, timp de două săptămâni, activități interesante. Elevii au avut ocazia de a exersa competențele de limbă engleză, precum și de a-și îmbogăți orizontul cultural.

***

Conducerea Școlii Gimnaziale Ciurila, alături de întregul colectiv profesoral, își propune să asigure un cadru favorabil unei educații solide pentru toți elevii, indiferent de apartenența etnică sau religioasă, implicând în procesul de dezvoltare școlară întreaga comunitate locală.

Urmărim formarea elevilor în funcție de interesul și motivațiile personale pentru a se adapta societății contemporane prin afirmarea unei personalități autonome și creative, prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a toleranței și a apartenenței la spațiul european.

Director,
Prof. dr. Cristina Florentina POP

Articole din aceeasi categorie