Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș – Ieri, Azi, Mâine

Așezată la poalele Vlădesei, într-un cadru rural pitoresc, într-un sat locuit de oameni peste care timpul parcă a uitat să treacă, unde bunul simț încă domnește printre valorile morale primordiale, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș a suferit numeroase modificări – de la locație, cea veche, care acum dăinuie sub ape, la cea nouă.

Primele informații le avem din anul 1917, când în Beliș exista o școală confesională care funcționa pe cheltuiala locuitorilor, fiind amplasată lângă biserica romano-catolică. În anul 1924 s-a obținut o clădire ce avea ca destinație local pentru școală, donatorul fiind directorul Societății de Exploatare de Păduri Călățele, dl Senensiele, pentru ca în anul următor să fie luate măsuri pentru expropierea și intabularea terenurilor donate școlii. După Marea Unire din anul 1918 statul român a acordat o atenție deosebită învățământului românesc din Transilvania, context în care, cu sprijinul comunității locale, în Beliș a fost construită, în perioada 1933-1937, o nouă clădire destinată școlii care va purta numele de Școala Primară de Stat din cătunul Beliș, comuna Bălcești.

În anul 1948, prin aplicarea legii învățământului din acea perioadă, școala primește un nou nume, “Școala de 8 clase”, pentru ca din anul 1965 să se generalizeze învățământul de 8 clase.

Odată cu construirea barajului și strămutarea satelor Beliș și Giurcuța de Sus, a fost construită în Belișul Nou o școală modernă, dotată cu încălzire centrală, o grădiniță și un internat, acesta funcționând până în anul 1994.

În anul 1976, la Școala Beliș a absolvit prima generație de 10 clase; acest sistem a durat până în anul 1990. De atunci, s-a revenit la denumirea “Școala cu clasele I-VIII Beliș”. În perioada 1992-1995, în unitate a funcționat și Școala Profesională Agricolă, care pregătea elevi în profilul fermier montan.

Începând cu 1 septembrie 2012, școala și-a schimbat numele, devenind Școala Gimnazială “Avram Iancu” Beliș, după numele eroului național, Avram Iancu.

***

În anul școlar 2019-2020 școlarizăm un număr de 130 elevi și preșcolari. Elevii provin din satele Beliș și Poiana Horea – sate componente ale comunei Beliș, Călățele Pădure și Dealu Negru – sate componente ale comunei Călățele și Râșca. Aceștia sunt repartizați în 3 grupe de grădiniță, 5 clase la ciclul primar și 4 clase la ciclul gimnazial. Din cauza numărului mic de elevi, clasele I, a II-a, a III-a și a IV-a funcționează, în anul școlar 2019-2020, în regim simultan.

Misiune, viziune, valori

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș este un mediu educațional de calitate, care aparține comunității. Școala oferă servicii educaționale și sociale beneficiarilor direcți și indirecți și ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

Școala noastră își propune ca fiecare elev să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență competențele necesare continuării studiilor în ciclurile superioare de învățământ și integrării cu succes în societatea zilelor noastre și viața de zi cu zi. Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învățare autocondusă și motivată intrinsec, deprinderi de învățare pe parcursul întregii vieți, bazate pe un nivel bun de înțelegere a folosirii mijloacelor moderne de comunicare, dar și pe înțelegerea modalităților de integrare corectă în societatea modernă. Școala noastră urmărește armonizarea intereselor comunității cu cele ale personalității copilului, în scopul formării elevilor cu convingeri și comportament voluntar, implicați în rezolvarea problemelor comunității.

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș este o școală centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlii pentru comunitate. Climatul educațional al școlii este bazat pe performanță, competiție transparentă și onestă, pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev și egalitatea de șanse prin educație.

Rezultate și performanțe școlare

Încă de la începuturi, Școala Beliș a avut privilegiul să aibă parte doar de dascăli foarte pricepuți într-ale învățăturii, ce au reușit să insufle micilor învățăcei valorile rurale strămoșești, reușind să îi pregătească pentru viață și să aducă cinste locurilor natale.  În ceea ce privește pregătirea profesională a cadrelor didactice care predau azi în cadrul școlii noastre, a reprezentat întotdeauna o prioritate continuă formarea profesională a acestora, de aceea putem spune cu mândrie că profesorii, indiferent de specializare, au cel mai înalt grad profesional și reușesc să își desfășoare activitatea la cel mai înalt nivel, atât ca dascăli, cât și ca oameni. Profesionalismul și dăruirea cadrelor didactice din școala noastră este dovedit prin participarea, împreună cu elevii, la diferite concursuri de educație și la diferite faze ale olimpiadelor școlare. Amintim în acest sens elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei Satelor din Romania la matematică în anul școlar 2018-2019: Onciulencu Alexandru, Gligan Andreea, din clasa a V-a și Dinescu Anateea, din clasa a VII-a. Elevii Onciulencu Alexandru și Dinescu Anateea au obținut mențiuni la faza județeană.

Elevi care au absolvit Școala Gimnazială “Avram Iancu” Beliș au ajuns azi în școli și facultăți de prestigiu din Cluj-Napoca. Sunt elevi cu care ne mândrim, elevi care ne fac cinste și care duc bunul simț și omenia mai departe, în lume.

Activități educative școlare și extrașcolare

Dintre activitățile desfășurate în cadrul școlii noastre putem aminti cea mai veche competiție, cupa de schi-fond „Scorușet”, desfășurată an de an, începând cu anul 1975, și care în nenumărați ani ne-a adus premii la toate categoriile de vârstă. În acest an am avut un loc fruntaș atât la categoria băieți 13-14 ani, Dobra Flaviu, cât și la fete 13-14 ani, locul 2. De asemenea, în rândul juniorilor am avut parte de două premii speciale – Rus Fineas și Dobra Flavia.

O altă mândrie a școlii noastre este expoziția-concurs „Icoana Micului Creștin”, care se desfășoară la Mănăstirea Râșca Transilvană, în cadrul proiectului ”Școală – Comunitate – Biserică”. De 12 ani, în fiecare an, în data de 1 iunie, participă elevi aparținând școlilor din mediul rural, din mai multe județe. Copiii își aduc icoanele pictate pe sticlă, prezintă portul popular specific zonei de proveniență și un obicei al locului. Se acordă premii ce constau în cărți, dulciuri și o masă festivă, concursul fiind și un prilej de a se lega prietenii. În fiecare an, la masa juriului avem oameni de seamă, artiști consacrați și profesori universitari specializați în Artă sacră și iconografie, care îndrumă și sfătuiesc elevii. În susținerea elevilor sunt prezente și cadre didactice de alte specializări, preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Clujului, ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, ai Poliției Române și Jandarmeriei. În 2014 ne-a onorat cu prezența sa Înaltpreasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuț.

Pe lângă activitățiile didactice, școala noastră desfășoară, lunar, activități extracurriculare, care vizează bună-starea comu-nității și educa-rea civică. Acțiunea de împă-durire, în septem-brie 2019, s-a desfășurat în colaborare cu Ocolul Silvic Beliș, Parcul Natural Apuseni și mai multe ONG-uri. Luna octombrie a fost marcată de acțiuni de ecologizare, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Beliș, și ore de educație privind importanța selectării deșeurilor. În luna noiembrie am avut acțiuni împreună cu polițiști din cadrul Biroului de Prevenire Cluj-Napoca, pe diferite teme specifice fiecărei grupe de vârstă. Luna decembrie a fost marcată prin serbări specifice sărbătorilor de Crăciun, răsplătite cu cadouri din partea Poliției și Primăriei Beliș, dar și din partea unor organizații care au dorit să aducă un zâmbet pe fața elevilor noștri.

Prima lună a acestui an ne-a prins pe pârtie, la concursuri de sănii și de schi. Luna februarie a fost dedicată activităților ce privesc conștientizarea importanței igienei personale și respectului pe care trebuie să îl avem pentru noi înșine și pentru ceilalți în ce privește igiena, iar luna martie a fost marcată de confecționarea de mărțișoare și “Târgul Mărțișorului”.

***

Din data de 1 iulie 2019, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș a intrat într-un amplu proces de reabilitare și dotare, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, proces demarat prin străduința primarului Viorel Matiș și a Consiliului Local Beliș. Pe toată perioada derulării proiectului ne desfășurăm activitatea în două locații moderne, proaspăt renovate, având asigurate cele mai bune condiții de învățare – Căminul Cultural Bălcești și Căminul Cultural Beliș.

Cu mult drag, vă invităm să ne treceți pragul și să ne vizitați atunci când timpul vă permite!

Director,
Prof. Mihaela MOCEAN

Articole din aceeasi categorie