Salariile din transporturi aeriene s-au prăbuşit cu aproape 30%

În aprilie, salariul mediu brut a fost de 5.201 lei, cu 185 lei (3,4%) mai mic decât cel din martie, iar salariul mediu net a coborât la de 3.182 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 112 lei, cele mai importante diminuări salariale fiind consemnate în transporturi aeriene şi fabricarea produselor de tutun.

În aprilie, cele mari salarii medii, de 7.982 lei au fost obţinute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, iar cele mai mici, de 1.340 lei, în hoteluri şi restaurante.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că cele mai semnificative scăderi ale salariului mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (cu 29,1%) şi în fabricarea produselor din tutun (cu 22,8%). Scăderi între 12% şi 19% au fost consemnate în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea de mobilă, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), hoteluri şi restaurante, fabricarea băuturilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi industriale, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, iar între 7,5% şi 11% în fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.
Pe de altă parte, majorări semnificative ale salariului mediu net au avut loc în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (cu 13,8%), precum şi în în activităţi de servicii anexe extracţiei (cu 10,8% ). Creşteri între 2,5% şi 10% au fost înregistrate în activităţile de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, extracţia cărbunelui superior şi inferior, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, extracţia minereurilor metalifere, telecomunicaţii, alte activităţi extractive.
In sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale salariului mediu net faţă în învăţământ (cu 2,8%) şi în administraţia publică (cu 1%). În sănătate şi asistenţă socială, salariul mediu net a crescut cu 3,2%, datorită acordării stimulentului de risc pentru personalul medical implicat în tratarea pacienţilor cu COVID-19.

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,2%. Indicele câştigului salarial real a fost 99,5% pentru prilie 2020, faţă de aceeaşi perioadă a din 2019, iar indicele câştigului salarial real a fost 96,3%. Faţă de octombrie 1990, indicele a fost 214,3%, cu 8,1% mai mic decît cel înregistrat în martie.

Top salarii peste 5.000 lei

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 7.982 lei

2. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii

(cu excepţia sistemului public de asigurări sociale) 6.705 lei

3. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 6.581 lei

4. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 6.480 lei

5. Activităţi de servicii anexe extracţiei 6.042 lei

6. Activităţi de editare 5.910 lei

7. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 5.459 lei

8. Fabricarea produselor din tutun 5.278 lei

Articole din aceeasi categorie