Românii își cheltuie mai toți banii ca să poată trăi de pe o zi pe alta

În ultimele trei luni ale anului trecut, veniturile totale medii lunare au fost de 5.384 lei pe gospodărie, iar o persoană a obținut, în medie, 2.099 lei pe lună, cea mai mare parte a banilor fiind cheltuiți pe mâncare, taxe și impozite.

Dacă veniturile totale ale unei gospodării abia au trecut de 5.300 lei, cheltuielile totale s-au ridicat la 4.627 lei lunar pe gospodărie, sau 1.804 lei pe persoană, şi au reprezentat 86% din veniturile obșținute.
Datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică aratîă că veniturile băneşti au fost în medie de 4.997 lei lunar pe gospodărie (1.949 lei pe persoană), iar veniturile în natură au ajuns la 387 lei lunar pe gospodărie (151 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate au format cea mai importantă sursă de venituri, reprezentând 68,3% din veniturile totale ale gospodăriilor. La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au mai contribuit veniturile din prestaţii sociale – 19,1%, veniturile în natură – 7,2%, în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii – 6,2%, cele din activităţi neagricole independente – 1,7%, cele din agricultură -1,6%, precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei – 0,9%.
Mediul de rezidenţă influenţează și diferenţele de nivel, dar și de structură între veniturile gospodăriilor din mediul urban şi mediul rural.

Pentru investiții nu mai rămân bani

Privind cheltuielile totale efectuate de gospodării, principalele destinaţii ale cacestora sunt, în continuare, consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile spre administraţia publică şi privată şi spre bugetele asigurărilor sociale – impozite, contribuţii și cotizaţii -, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

De remarcat că produsele alimentare şi băuturile nealcoolice deţin, în medie, 33,7% din consumul gospodăriilor.
Cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere infimă în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de numai 0,4%.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut