Revine impozitul pe toate tranzacțiile imobiliare

Românii care își înstrăinează construcțiile de orice fel și terenul aferent acestora sau terenurile de orice fel fără construcții vor trebui să plătească un impozit care se calculează la valoarea tranzacției. Măsura a fost luată de Guvern prin ordonanța de urgență nr 16 din 15 iulie și va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Conform documentului, cei care vând construcții de orice fel și terenul aferent acestora sau terenuri de orice fel fără construcții pe care le au deținut pe o perioadă de până la trei ani vor trebui să plătească un impozit de 3 la sută din valoarea tranzacției iar cei care le-a deținut pe o perioadă mai mare de 3 ani vor plăti unu la sută din valoarea tranzacției.

„La articolul 111, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote: a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv; b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani” se arată în ordonanța nr 16 din 15 iulie pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicată deja în Monitorul Oficial

Un astfel de impozit a mai fost aplicat în România până la 1 februarie 2017. Până atunci se percepea un impozit de 3 la sută pentru tranzacția de imobile deținute până la 3 ani și 2 la sută pentru imobile deținute mai mult de trei ani. De la 1 februarie 2017, printr-o măsură luată de Guvern tranzacțiile cu imobile între persoane fizice (vânzare imobile, donații, alte transferuri a drepturilor de proprietate) au fost scutite de impozitul de 3%, dacă valoarea tranzacției este sub 450.000 lei.

Cosmin PURIȘ

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut