RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A CASTELULUI KEMÉNY DIN SAT LUNCANI, COMUNA LUNA, JUDEȚUL CLUJ, MONUMENT ISTORIC DE SEC. XVIII, COD DE CLASIFICARE CJ-II-m-B-07697

Castelul medieval Kemény-Bánffy este situat în satul Luncani, comuna Luna, județul Cluj, acesta a fost construit în urmă cu cca 390 ani (în jurul anului 1633). Monumentul istoric ocupă o zonă mai înaltă în Valea Arieșului, fiind reședința administrativă a localității medievale, cu un plan în ”L”, cu brațe aproape egale și două bastioane hexagonale la colțuri.

Prin poziția dominantă și proporții edificiul impresionează ca o clădire peste scara restului imobilelor din localitate, inclusiv față de edificiile religioase din zona limitrofă.

Castelul Kemény din Luncani este în cea mai mare parte o construcție de secol XIX, dar istoria locului este mai complexă și oferă conexiuni mai diverse cu istoria locului și a Transilvaniei.

Localitatea are o atestare documentară din secolul al XIII-lea, iar documentele de secol XIV fac mai multe trimiteri la biserica din localitate.

Familia nobiliară Gerendi deține domeniul până în secolul al XVI-lea, iar din 1597 intră în posesia familiei Jósica și Sarmasághy. Moșia nobiliară din Luncani, împreună cu reședința domenială este preluată din 1629 de familia Kemény ce atinge în a doua parte a secolului al XVII-lea un maxim al afirmării politice, ceea ce determină o serie de investiții și la reședința din Luncani, apropiată de Turda, locul întâlnirii destul de frecvente a dietei Transilvaniei.

Castelul a fost realizat cu regimul de înălțime S+P+1E și cu acoperiș șarpantă înaltă de formă piramidală, compusă din versanți plani, cu ruperi de pantă, intersectați după coame și dolii, cu streașine pe tot conturul.Intrarea în castel se face din curtea interioară, prin intermediul a 2 scări (câte una pe fiecare latură) prevăzute cu podeste în fața ușilor, cu trepte din 2 părți și cu balustrade de protecție. Exterior laturii de est, castelul a fost dotat cu un sistem de circulație pe verticală (o variantă simplă/ primitivă de ascensor), între cota subsolului și a etajului, cu acces din drumul situat în partea dreaptă a râului Arieș (drum situat la baza taluzului natural al platoului pe care este amplasat castelul). Se mai păstrează din acesta partea de infrastructură executată în taluzul menționat, taluz, în prezent, înierbat și împădurit natural cu diverese specii de foioase și de arbuști. Podul castelului a fost realizat de tip necirculabil.În configurația inițială, pe cele 3 nivele, castelul dispunea de 44 camere, cu funcțiuni diverse, specifice caselor nobiliare. După naționalizarea acestuia în anul 1949, acestea au fost refuncționalizate. Spațiile interioare au fost transformate în birouri pentru CAP-ul din localitate, în sedii a organizațiilor de partid și UTC precum și în magazii și depozite de cereale. Cele de la etaj au fost utilizate ca săli de festivități (spectacole, baluri, nunți, cinema, etc.), săli de ședințe și grădinițe de copii. Subsolul și-a păstrat funcțiune inițială de pivniță pentru vinurile CAP-ului.Aria construită este de 809 mp și o aria desfășurat construită este de 2.389 mp.

În perioada de după naționalizare și până în anul 1989, construcția a fost utilizată și întreținută minimal, conservându-și configurația arhitecturală exterioară și structura de rezistență. În paralel spațiile interioare au fost adaptate cerințelor funcționale atribuite în perioada comunistă prin recompartimentări reversibile. După revendicarea acestuia de către descendenții proprietarilor toate activitățile din castel au fost sistate. Castelul a fost lipsit de cele mai elementare intervenții de întreținere, de supraveghere și de pază fiind expus furturilor. Urmare acestei situații, acesta s-a degradat accentuat, cumulând un ridicat grad de uzură fizică, cu efecte grave asupra rezistenței, rigidității, durabilităţii şi păstrării acestuia în patrimoniul istoric şi arhitectural.

Starea fizică actuală a construcției este în prag de colaps. Șarpanta acoperișului și planșeul de peste etaj șunt prăbușite și distruse iar pereții și planșeele intermediare se află în stare de echilibru critic, cu risc de prăbușire la factori perturbatori nesemnificativi.

Pentru salvarea acestuia, în anul 2021 s-a constituit Asociația Castel Medieval Banffy Kemeny. La finalul anului 2022 asociatia a intocmit documentatia tehnica necesara obtinerii unei finantarii din partea INP în cadrul Sesiunii de finanțare TMI– I/2023, pentru protejarea și promovarea monumentelor istorice, subprogramul Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice) iar dupa obtinerea finantarii a semnat cu INP contractul de finantare nerambursabila nr.14 din 27.02.2023, avand obiectul acordarea de catre INP a finantarii nerambursabile pentru proiectul: ”RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A CASTELULUI KEMÉNY DIN SAT LUNCANI, COMUNA LUNA, JUDETUL CLUJ, MONUMENT ISTORIC DE SEC. XVIII, AVAND COD DE CLASARE CJ-II-m-B-07697.

Dupa semnarea contractului de finantare cu INP Asociația Castel Medieval Banffy Kemeny a demarat procedura de achizitie pentru a achizitiona serviciile contractate prin contractul de finantare nerambursabila nr.14 din 27.02.2023 emnat cu INP, iar in urma finalizarii procedurilor de achizitie a semnat contractul de servicii cu societatea 3F Studio SRL ai au fost astfel demarate serviciile de proiectare faza DALI si si serviciile de intocmire a următoarelor studii necesare pentru întocmirea documentației faza D.A.L.I.: Expertiză Tehnică, Expertiză Biologica, Studiul Istoric, Studiu de Parament, Studiu Geotehnic, Documetație Topografică.

Având în vedere complexitatea, volumul mare și urgența în acțiunea de salvare a clădirii, specialiștii și experții implicați în această investiție consideră obligatorie abordarea acesteia în umătoarele 2 etape:

Etapa 1 – Salvare monument istoric de la colaps prin consolidare structurală: presupune următoarele categorii de lucrări: igienizarea întregii clădiri prin eliminarea molozului și a tuturor materialelor; consolidarea pereților structurali, perimetrali și interiori; refacerea planșeului de lemn de peste etaj; refacerea șarpantei acoperișului în volumetria inițială; acoperirea clădirii cu țigle ceramice de tip solzi și montarea accesoriilor acoperișului – jgheaburi, burlanele, etc.

Etapa 2 – Reabilitare monument istoric, dotare, introducere în cirucitul funcțional presupune următoarele categorii de lucrări: refacerea și consolidarea bolților de zidărie prăbușite parțial; conservarea și restaurarea respectiv îndepărtarea tencuielilor interioare și exterioare și refacerea lor cu mortare respirabile; anveloparea clădirii în vederea limitării consumurilor energetice; dotarea clădirii castelului cu surse de energie neconvenționalecare; dotarea construcției cu tâmplărie nouă din lemn stratificat, cu geamuri termoizolante; reabilitarea tuturor ornamentelor exterioare și interioare; refacerea tuturor pardoselilor interioare; dotarea castelului cu toate instalațiile necesare creerii cerințelor de folosire și de confort; recompartimentarea spațiului interior a castelului în vederea creerii condițiilor de confort și ambient pentru funcțiunea turism – hotel; dotarea castelului cu mobilier și utilaje aferente oii funcțiuni; sistematizarea pe verticală și amenajarea ambientală a curții;

La peste 30 ani de la abandonarea Castelului acesta este într-o stare tehnică critică din care mai poate fi salvat doar prin intervenții de maximă urgență.

Asociația Castel Medieval Banffy Kemeny si proiectantul general 3F Studio SRL reprezentata prin arh. CÂMPEAN Vlad-Ovidiu apreciază in mod deosebit si multumeste pe aceasta cale Institutului Național al Patrimoniului pentru sprijinul deosebit în această acțiune de salvare a unui monument istoric valoros.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut