Reprezentant al Ambasadei Spaniei la București, în vizită la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, un important factor de educație în perimetrul învățământului clujean, a fost joi, 26 mai 2022, gazda unui eveniment deosebit. În cadrul festiv asigurat de încheierea cursurilor claselor a XII-a, în prezența profesorilor, părinților și elevilor s-a dezvelit o placă ce indică faptul că această instituție face parte din rețeaua de Secții Bilingve a Ministerului Educației şi Științei din Regatul Spaniei.

Ambasada Spaniei de la București a fost reprezentată la acest eveniment de Excelența Sa, domnul Javier Menéndez Sánchez, atașat pentru învățământ, care a rostit un discurs despre importanța asimilării și conservării valorilor europene de către elevi și a apreciat interesul pentru studiul limbii și culturii spaniole de către elevii români. De asemenea, alături de doamna director Simona Raluca Dobrescu și de doamna director adjunct Lili Nicoleta Ciocan, au participat doamna inspector școlar Andreea Daniela Suciu, reprezentând Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov, dl. Miguel Moreno Vuelta, profesor asociat de limba spaniolă și doamnele profesoare Victoria Jumbei și Mădălina Martín Palma.

În cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, limba spaniolă se studiază în regim normal, intensiv și bilingv la toate clasele, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a. Secția bilingvă româno-spaniolă funcționează încă din anul 2000.

Elevii interesați să studieze în secția bilingvă româno-spaniolă susțin la admiterea în liceu o probă de verificare a cunoștințelor de limbă spaniolă, conform reglementărilor Ministerului Educației. Planul-cadru și curriculum-ul specific liceal stipulează disciplinele care se predau în limba spaniolă (6 ore pe săptămână), după cum urmează: Limba și literatura spaniolă, Geografia Spaniei, Istoria Spaniei și Istoria culturii și civilizației spaniole, o abordare multidisciplinară, care le permite elevilor însușirea noțiunilor de geografie, mediu, istorie în limba spaniolă. În afară de aceasta, menționăm că, în Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, limba spaniolă se studiază ca prima limbă străină în clasele primare (în paralel cu limba franceză), iar în ciclul gimnazial – în regim intensiv. Astfel, la sfârșit de clasa a VIII-a, elevii ating nivelul B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, iar la final de clasa a XII-a, conform noii programe, nivelul C1.

Profesorii care predau la aceste clase sunt cadre didactice cu studii superioare de specialitate, preocupați în permanență de dezvoltarea profesională, participând la diferite cursuri de perfecționare atât în țară, cât și în străinătate.

Începând cu anul 2021, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” a devenit Centru de examinare pentru Examenele DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera). Acest tip de examen poate fi susținut de orice vorbitor de limba spaniolă care are nevoie de atestarea cunoașterii acestei limbi, conform Cadrului European de Referință pentru Limbi. Aceasta reprezintă o evaluare la nivel internațional, materializată printr-o diplomă cu valabilitate pe termen nelimitat.

Prof. Gabriela FAVU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut