Relațiile cu Poliția – doar de la distanță!

Având în vedere măsurile instituite pentru limitarea efectelor noului tip de coronavirus, activitatea de primire în audiență,  atât la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, cât și la sediile polițiilor municipale și orășenești din județ, a fost suspendată. Petițiile, reclamațiile, sesizările, cererile sau orice alte recomandări pe care cetățenii intenționează să le adreseze Poliției clujene pot fi transmise prin servicii poștale sau în format electronic, la adresa de e-mail cabinet@cj.politiaromana.ro – informează IPJ Cluj.

Conform aceleiași surse, în perioada 12 martie – 3 aprilie, primirea tuturor cererilor pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va face pe adresa de e-mail a serviciului cazier@cj.politiaromana.ro sau prin fax, la numărul 0264/433062, însoțite de un act de identitate în termen de valabilitate, cu exprimarea clară a motivului solicitării certificatului de cazier. La eliberarea certificatului de cazier judiciar solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate pentru verificările specifice.

Pe cerere se va specifica locul de unde solicitantul va ridica certificatul de cazier judiciar: sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidențe Operative (SCJSEO), polițiile municipiilor Turda/ Câmpia-Turzii/ Dej/ Gherla sau orașul Huedin. În funcție de această opțiune a solicitantului, cererea va fi direcționată spre soluționare subunității de poliție sau va rămâne la SCJSEO.  Cererile tip pot fi descărcate de pe site-ul instituției: https://cj.politiaromana.ro/ro/obtinere-certificatului-de-cazier-judiciar-persoane-fizice

Depunerea cererii direct la ghișeu se va efectua doar în cazul unor situații urgente, când obținerea certificatului de cazier judiciar pe loc este absolut necesară. Eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va efectua după un interval de 24 ore de la trimiterea cererii prin e-mail sau fax, la sediul serviciului și la sediile polițiilor municipale și orășenești. Instituțiile publice pot solicita direct cazierul judiciar fără a trimite cetățenii la ghișee – anunță IPJ Cluj.

În ceea ce privește activitatea cu publicul a polițiștilor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, IPJ Cluj precizează că, și cu deținătorii de arme sau cu persoanele interesate corespondența se va desfășura prin mijloace de comunicare la distanță: e-mail arme@cj.politiaromana.ro sau prin fax, la numărul 0264-43.28.68. Informațiile cu privire la stadiul de soluționare a solicitărilor pot fi obținute la numărul de telefon 0264-40.10.36.

„Prin excepție, vor fi preluate direct cererile a căror depunere este condiționată de respectarea unor termene legale, după cum urmează: solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă (art. 22 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor – prevede obligativitatea unei persoane de a solicita înscrierea în permis în termen de 3 zile a armei procurate din țară și în 15 zile lucrătoare a armei procurate din afara teritoriului României); solicitarea de prelungire a valabilității permisului de armă (art. 25 din același act normativ ce prevede obligativitatea titularului dreptului de deținere, port sau folosire arme, să se prezinte înainte de expirarea permisului de armă la structura de poliție competentă în a cărei rază de competență teritorială îşi are domiciliul sau reşedința cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a Legii nr.295/2004)” – mai precizează sursa citată.

D.S.F.

Articole din aceeasi categorie