Reglementări în domeniul educației, adoptate prin Ordonanță de Urgență

Toți elevii din România vor beneficia de transport public gratuit, conform unei Ordonanțe de Urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul educației, adoptate în cadrul ședinței de Guvern de joi, 14 mai.

Conform Ordonanței, operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel județean, respectiv retragerea licenței de traseu în cazul transportului interjudețean.

În ce privește Bacalaureatul 2020, Ordonanța prevede că probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/ se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei Ordonanțe de Urgență.

Statul va asigura finanțarea de bază și pentru preșcolarii și elevii din învățământul de stat, și pentru preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, autorizat provizoriu, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, care studiază în unități de învățământ autorizate provizoriu. De asemeni, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență. Finanțarea se va face „în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar, după caz”, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

Modificări privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru definitivare în învățământ și pentru obținerea gradelor didactice

Potrivit Ordonanței, pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

„Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puțin patru ani de la obținerea definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare; o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte” – prevede Ordonanța.

M. TRIPON

Articole din aceeasi categorie