Rectorul Cornel Cătoi: Mediul social trebuie să conştientizeze importanţa profesiilor pe care le formează USAMV

Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, prof. univ. dr. Cornel Cătoi, a avut amabilitatea să acorde un interviu cotidianului „Făclia” în care prezintă o suită de realizări din mandatul 2016- 2020, precum şi proiectele configurate în agenda sa de lucru, în situaţia în care colegii săi vor opta pentru continuarea activităţii sale la conducerea instituţiei clujene de învăţământ superior agricol.

Reporter Făclia: USAMV se mândreşte în ultimii ani cu realizări importante. Instituţia are în fruntea sa un rector activ, implicat în tot ce înseamnă prosperitatea unei unităţi de învăţământ superior de faimă internaţională. Suntem în preajma unor alegeri care vor desemna viitoarea structură de conducere a Universităţii clujene. Dumneavoastră, domnule rector Cornel Cătoi, candidaţi cu mari şanse de reuşită pentru un al doilea mandat. Să trecem în revistă câteva dintre realizările deosebite consemnate în perioada primului dumneavoastră mandat, 2016-2020.

Rector Cornel Cătoi: Cu ocazia discuţiilor avute la fiecare din cele cinci facultăţi – de Agricultură, de Horticultură, de Zootehnie şi Biotehnologii, de Medicină Veterinară şi de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor – o serie din obiectivele strategice pe care le-am stabilit păreau mult prea îndepărtate. Aşa că pe unele le-am realizat sau am început să le implementăm mai repede, am găsit şi finanţarea necesară, am fost operativi în atragea de fonduri europene – segment pe care, desigur, vom persevera. Avem şansa deosebită de a avea un colectiv de cercetători, de cadre didactice devotate instituţiei şi departamentelor din care fac parte. Sunt personalităţi foarte active în cercetare, inovare şi transfer tehnologic, cred că şi prin faptul că Universitatea le-a sprijinit moral şi financiar demersurile, prin departamentele sale specializate – Proiecte europene şi Cercetare. Instituţia a fost deschisă la atragerea de tineri în sistemul de învăţământ universitar şi, mai ales, a sprijinit promovarea tinerilor. Nu am mai impus limite de vârstă, termene de aşteptare. Parafrazându-l pe Napoleon, care are tot atâtea merite câte părţi negative în istorie – „Fiecare soldat poartă în raniţă un baston de mareşal”-, spun că fiecare tânăr are în rucsac şansele de performanţe şi porţile i se deschid. Chiar dacă, pentru viitor sunt puţine posturi vacante, resursele umane trebuie dezvoltate corect şi într-un sistem concurenţial.

Reporter Făclia: Să evidenţiem cele mai importante proiecte din mandatul dumneavoastră la conducerea USAMV.

Rector Cornel Cătoi: Întâi şi întâi, formarea resurselor umane prin specializări internaţionale, la Medicină Veterinară, cu precădere. Apoi programele de rezidenţiat internaţional, asemănătoare celor din Medicina Umană, finalizate cu diplome acordate de colegiile organizatoare. Avem la nivelul fiecărei facultăţi exemple de stagii de pregătire, specializare şi formare continuă. Sunt activităţi şi diverse mijloace de promovare. Sunt, apoi, sporuri salariale pentru cadrele cu performanţe, salarii de merit pentru tineri în special, care stimuleză aspiraţia ascensiunii în cariera universitară.

Un alt alt aspect important a fost securizarea patrimoniului imobiliar al Universităţii, proces realizat şi prin investiţii. Am făcut cadastrarea şi întăbularea a peste 1.000 de hectare de teren, în decurs de doi, am angajat în Biroul tehnic tineri harnici, corecţi, devotaţi. Am recuperat terenuri aflate în asocieri dubioase. Pentru alte terenuri am deschis acţiuni în instanţă, pentru a le readuce, legal, în patrimoniul instituţiei.

Suntem fruntaşi în accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare regională şi pentru parteneriate cu fermierii. Avem patru mari proiecte de infrastructură, trei sunt deja semnate, cel mai important, cu modernizarea infrastructurii de la Hoia fiind în derulare. Ferma-campus se va întinde pe mai bine de 30 de hectare, sunt proiectate clădiri cu amfiteatre pentru cursuri şi laboratoare La Hoia își vor efectua stagiile de practică studenții Facultății de Zootehnie. Vor fi în campus specii autohtone, păsări, bivoli, vaci, cabaline, un mare acvariu şi un parc de conservare a biodiversității. Campusul va fi deschis şi publicului. Sunt, apoi, proiectele pentru două centre de transfer tehnologic, unul la Jucu, pentru furajarea animalelor, înlocuirea tratamentelor cu antibiotice, celălalt pe Calea Floreşti, axat pe aditivi naturali pentru alimente şi produse cosmetice. Avem şi un proiect de infrastructură educaţională, eligibil. Vom intra în acest an la finanţare. Sunt proiecte de peste o sută de milioane de lei.

Reporter Făclia: Staţiunea Pomicolă a reuşit să demareze proiecte de anvergură?

Rector Cornel Cătoi: La Staţiunea Pomicolă prioritară a fost cadastrarea şi întăbularea terenurilor. Pentru proiecte majore am pierdut startul până în 2020. Dar avem perspective, suntem optimişti că lucrările de început – împrejmuire, acoperişuri, curăţarea livezilor – vor fi urmate de cele de dezvolare propriu-zisă. Livezile îmbătrânite trebuie să fie înlocuite cu altele tinere, de rod. Trebuie să fie regenerată şi colecţia de pomi fructiferi şi cea valoroasă de trandafiri. Vom avea o bază de gene. Livezile vor fi şi pentru cercetare şi pentru producţie.

Reporter Făclia: Competiţia 2020 pentru funcţia de rector este în plină desfăşurare, au loc dezbateri ale candidaţilor cu comunitatea universitară, validarea alegerilor de către Senatul USAMV va avea loc pe data de 4 februarie.

Rector Cornel Cătoi: Unul dintre candidaţi s-a retras, vineri. Nu doresc să fac comparaţii, fiecare are idealitatea. Colegii mei vor judeca după faptele fiecăruia dintre noi şi nu după promisiuni. Eu cred în şansele mele, încă de tânăr, de la nivelul de preparator, am dezvoltat disciplina mea, cu colegii mei (n.r. Anatomie Patologică • Diagnostic necropsic • Oncologie veterinară şi comparată • Ateroscleroză comparată • Tehnici speciale – imunohistochimie, microscopie confocală), cu aparatură, cercetare, publicaţii, apoi ca prodecan, prorector, rector. Am încredere în inteligenţa şi bunul simţ ale colegilor mei.

Reporter Făclia: În discursul rostit la sărbătorirea a 150 de ani de existenţă a USAMV şi 100 de ani învăţământ în limba română aţi evidenţiat numele unei personalităţi din zilele noastre a USAMV: prof. univ. dr. Carmen Socaciu.

Rector Cornel Cătoi: În istoria sa, USAMV a avut rectori de anvergură, în opinia mea, de departe rectorul Mihai Şerban a avut un renume internaţional atât pentru profesionalismul desăvârşit, cât şi pentru modul excepţional în care a administrat instituţia clujeană, pentru moralitatea impecabilă în viaţa politică. A lucrat la Legea Educaţiei din 1929, la apariţia academiilor de înalte studii la Cluj şi la Bucureşti, Dar dintre cadrele didactice şi cercetătorii contemporani pe care i-am cunoscut, nu aş putea să dau alt exemplu comparabil cu doamna profesor universitar Carmen Socaciu. Dânsa pe lângă faptul că a avut tot timpul proiecte de cercetare, a creat şi o şcoală, prin doctoranzii săi, care s-au validat ca şi cadre didactice de prestigiu. A sprijinit dezvoltarea instituţională: dânsa a făcut primele proiecte Erasmus. A fost coordonatoarea sistemului de asigurare a calităţii în universitate, prin proiecte POSDRU. Eu i-am fost student şi am lucrat împreună pe proiecte de cercetare sau instituţionale.

Reporter Făclia: Ce vă propuneţi pentru viitorul mandat?

Rector Cornel Cătoi: În primul rând sunt proiectele majore. Avem desigur o suită de provocări în privinţa candidaţilor la admitere. Mediul social trebuie să conştientizeze importanţa profesiilor pe care le formează USAMV. Vom continua să convingem mediul economic că suntem eficienţi şi de pe băncile USAMV ies absolvenţi buni. Viitorii studenţi să fie convinşi că profesiile pe care le asigură instituţia noastră îşi vor găsi, întotdeauna, un loc pe piaţa muncii. USAMV este în mod cert un reper pentru reafirmarea agriculturii româneşti ca ramură esenţială a economiei.

***

Prof. univ. dr. Cornel Cătoi:

• 1992 – 1995 – Preparator la Disciplina de Morfopatologie şi Diagnostic Necropsic a Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-Napoca; • 1995 – 1998 – Asistent la Disciplina de Morfopatologie şi Diagnostic Necropsic a Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-Napoca; • 1998 – 2003 Şef de Lucrări la Disciplina de Morfopatologie şi Diagnostic Necropsic a Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-Napoca; • 2003 – 2006, Conferenţiar la Disciplina de Anatomie Patologică, Diagnostic Necropsic şi Medicină Legală a Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-Napoca; • 2006 până în prezent, profesor la Disciplina de Anatomie Patologică, Diagnostic Necropsic şi Medicină Legală a Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-Napoca; • din 2007 – conducător de doctorat în morfologie normală şi patologică Educaţie şi formare • 1981 – 1985 – Liceul Agroindustrial Sibiu • 1986 – 1992 – Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca • Doctor în Medicină Veterinară din anul 2002; Teza de doctorat intitulată «Studiul aterosclerozei spontane şi induse la animale».

Cursuri şi lucrări practice predate – activitate didactică • Anatomie Patologică • Diagnostic Necropsic • Medicină Legală • Patologie Celulară, Oncologie Comparată • Tenhica culturilor celulare şi Tisulare

Domenii de competenţă • Anatomie Patologică • Diagnostic necropsic; • Oncologie veterinară şi comparată; • Ateroscleroză comparată • Tehnici speciale – imunohistochimie, microscopie confocală Rezultate semnificative • Descrierea aterosclerozei spontane la cal, capră, câine. • Descrierea leziunilor de ateroscleroza asociate unor malformaţii cardiovasculare congenitale la câine; • Descrierea leziunilor de ateroscleroză a trunchiului pulmonar asociate dilataţiei cardiace la caine; • Studiul efectelor forţelor hemodinamice asupra arterelor la iepure şi câine – studii pe modele experimentale noi; • Descrierea leziunilor incipiente de ateroscleroză în hipotiroidismul experimental la câine; • Inducerea de leziuni incipiente de ateroscleroză prin şocuri barice la iepure; • Descrierea histologică, cuantificarea malignităţii şi epidemiologia tumorilor la animale; • Descrierea leziunilor pretumorale şi a mezoteliomului, induse cu azbest la şobolan si iepure – cuantificarea malignităţii. • Descrierea infectiei gastrice, naturale şi experimentale, cu specii de Helicobacter la câine, pisică şi şobolan; • Diagnosticarea şi descrierea unor viroze apărute pentru prima dată în zona Ardealului – ex. Boala hemoragică a iepurelui, Sindromul de cădere al ouatului la găină, Circoviroză porcină; • Demonstrarea histochimică a bolii scrapie în Transilvania; • Descrierea în premieră în România a sindromului Vogt-Koyanagi-Harada la câine. • Descrierea citotoxicităţii experimentale a nanotuburilor de carbon; • Cuantificarea inflamaţiei şi vascularizaţiei ţesutului adipos de tip obez; • Cuantificarea vascularizaţiei ţesutului hepatic în evoluţia hepatopatiilor cronice.

Carmen FĂRCAȘIU

Articole din aceeasi categorie