Promovarea Planului de Dezvoltare Locală în GAL ,,Cîmpia Transilvaniei’’

În principal, Grupul de Acţiune Locală Cîmpia Transilvaniei vizează atragerea fondurilor europene necesare finanţării fermierilor, persoanelor fizice, întreprinderilor, instituţiilor publice şi ONG-urilor, iar zonele pentru care trebuie depuse proiectele eligibile vizează , predilect, zona rurală. Investiţiile în agricultură, Modernizarea exploataţiilor agricole, Investiţii activităţi non-agricole, Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii, Valorificarea produselor vegetale, şi zootehnice din teritoriu, Producerea energiei regenerabile, Crearea de noi locuri de muncă , înfrumuseţarea şi modernizarea satelor fiind domeniile cuprinse în Măsurile pentru care Comunitatea Europeană finanţează întreprinzătorii din ţara noastră.

GAL Cîmpia Transilvaniei are depuse 73 de proiecte, din care 27 au deja contractele de finanţare semnate, iar peste 20 se află în evaluare, a informat directorul asociaţiei, doamna Angela Bereschi, pe tinerii fermieri, conducerile celor 14 comune asociate, ONG-urile, PFA-urile , fermierii , autorităţile publice judeţene şi reprezentanţii serviciilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu care colaborează atît GAL, cît şi beneficiarii acestor finanţări, la cea de a lll-a ediţie de promovare a Planului de Dezvoltare Locală, desfăşurat la şfîrşitul săptămînii trecute pe terasa alimentaţiei publice a Băilor Cojocna.

Aici au fost organizate standuri expoziţionale unde producători din comunele Buza, Căianu, Cojocna, Mociu, Palatca, Suatu şi Unguraş, au prezentat o gamă diversă de produse agricole tradiţional procesate, de la brînzeturi, dulceţuri din fructe, compoturi, produse de apicultură, produse de panificaţie şi patiserie, conservele ce se pun în cămările sezonului rece , vin şi băuturi distilate, toate oferite pentru degustări. Nu au lipsit exponatele fermierilor din sectorul cerealier, pomicol şi legumicol, iar artizanatul a ocupat un spaţiu pe măsura priceperii celor ce lucrează cu mîinile şi sufletul cusăturile şi broderiile specifice portului popular transilvănean.

Iată şi motivele pentru care au ţinut să fie prezenţi aici subprefectul judeţului, Dan Cristian Codrean, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ioan Oleleu, care au felicitat atît conducerea GAL – ului ,cît şi pe cei ce accesează fonduri europene pentru a dezvolta această zonă geografică a judeţului, Ioan Oleleu, informînd comunitatea prezentă că demersurile făcute pentru readucerea pe piaţa consumului a brandului de la Ţaga, renumitul caş de Năsal, a cărui fabricaţie a fost stopată cu mai bine de un an în urmă, se concretizează prin reluarea producţiei la unitatea productivă din Ţaga. Referitor la starea drumului spre Băile Cojocna, vicele a precizat că se va reabilita cu bani europeni şi alocări bugetare.

Cei interesaţi de noutăţile din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală în perioada 2015 – 2020, au primit detalii de la Mariana Maier, director executiv al OJFIL Cluj, care a precizat că toate componentele acestuia au girul Comunităţii Europene, finanţările asociative pot ajunge la 90 la sută din valoarea proiectelor, nu se mai limitează numărul de proiecte prin condiţia cofinanţării şi se marşează pe ideea fermierului activ. În concluzie, s-a desprins ideea depunerii unor programe eligibile bine structurate, în consens cu cerinţele/exigenţele finanţatorilor de la Bruxelles.

De menţionat faptul că, în arealul Grupului de Acţiune Locală există stufărişul de la Sic, ce măsoară 550 de hectare, fiind considerat al doilea ca mărime şi importanţă după Delta Dunării, aici şi în stufărişul mlăştinos de la Legii – Geaca, trăiesc 146 de specii de zburătoare rare, între care specialiştii de la Asociaţia Educaţional – Ecologică EcoTransilvania şi Asociaţia EcoChoice ne atenţionează că mare parte din aceste frumoase păsări, (cum ar fi : raţa roşie, stîrcul de noapte, eretele de stuf, cristeiul de cîmp, buhaiul de baltă şi mediul în care trăiesc) sînt rezervaţii de interes naţional, european şi internaţional, pentru care se află în lucru necesare proiecte de protejare.

Dumitru VATAU

Promovarea Planului de Dezvoltare Locală în GAL Cîmpia Transilvaniei

După ce, săptămîna trecută, a fost lansat primul apel de selecție pentru proiecte Măsura 142– „Crearea grupului de producători” și pe Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, sesiune ce dispune de 50.000 euro pentru două proiecte la prima măsură și 506.800 euro la a doua, duminică, 8 octombrie, Grupul de Acțiune Locală (GAL) Cîmpia Transilvaniei a organizat, la Buza, evenimentul promovării Planului de Dezvoltare Locală, unde a avut loc și cel mai mare tîrg anual din perimetrul GAL-ului.

A fost o zi frumoasă si, poate, ce a mai populată din istoria acestei mici localități din Cîmpia Transilvană, unde miile de participanți au găsit o gamă diversificată de produse ce se comercializează în România, dar și standuri cu produse ecologice aparținînd acestei asociații. Deschiderea evenimentului a revenit gazdei, adică primarului Czegher Ștefan, care a adresat salutul de bun venit, a prezentat programul zilei și oferta celor două evenimente. Președintele GAL, Horvath Marton și managerul, Angela Bereschi au prezentat condițiile finanțărilor nerambursabile prin cele zece măsuri promovate, începînd cu formarea profesională și acțiuni de informare, instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, crearea grupurilor de producători, furnizarea serviciilor de consultanță pentru agricultori, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, renovarea și dezvoltarea satelor, încurajarea activităților turistice etc. Conform programului, actorii locali vor reprezenta factorul decizional și vor purta responsabilitatea evoluției în timp față de comunitățile locale, cu respectarea principiilor din programul LEADER.

Prin aceste acşiuni, sublinia doamna Angela Bereschi, se urmărește îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol, îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole, încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții, utilizarea mai bună a resurselor umane și îndeplinirea standardelor naționale și comunitare, modernizarea construcțiilor, adăposturilor și utilităților aferente agriculturii, creșterea competitivității de procesare a produselor agricole și forestiere, dezvoltarea de noi produse și tehnologii, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, inclusiv înființarea de culturi energetice, încurajarea activităților non-agricole, a celor meșteșugărești și tradiționale, a turismului și punerea în valoare a moștenirii rurale. Acest ultim deziderat a şi fost prezent pe standurile producătorilor agricoli din comunele Buza, Cătina, Geaca, Mociu, Fizeșu-Gherlii și Cojocna, unde au fost expuse cereale, diferite fructe, legume, produse obținute din prelucrarea laptelui, conserve, compoturi și dulcețuri, produse apicole, pîine tradițională, cozonaci, vin, țuică şi multe alte produse ce nu au suferit tratamente chimice și nu conţin E-uri. Așadar, un început promițător și sigur în Cîmpia Transilvană.

Grupul de Acțiune Locală Cîmpia Transilvaniei este o asociație non-profit, autorizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care îşi desfășoară activitatea în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Această microregiune se află pe segmentul estic al județului Cluj, şi ocupă o suprafață de 1,008 km pătrați, pe care sînt așezate 77 de sate cu o populație de 34.703 locuitori. Au aderat la acestă structură asociativă, comunele Mica, Unguraș, Fizeșu Gherlii, Sînmărtin, Țaga, Buza, Geaca, Palatca, Cătina, Căianu, Cămărașu, Mociu, Suatu şi Cojocna, iar locația administrativă este asigurată de Primăria Mociu, al cărei primar, Horvath Marton, este şi primul președinte al GAL-ului.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare