Promovarea măsurilor din Planul de Dezvoltare Locală în GAL Cîmpia Transilvaniei

DSC01634Grupul de Acţiune Locală Cîmpia Transilvaniei este o asociaţie non-profit autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, desfăşurîndu-şi activitatea în cadrul Axei 4 LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare rurală.

Această microregiune se află pe segmentul estic al judeţului, pe brîul Mureşului şi al judeţului Bistriţa-Năsăud, ocupînd o suprafaţă de 1,008 km pătraţi pe care sînt aşezate 77 de sate cu o populaţie de 34.703 locuitorii. Au aderat la actul de naştere al acestei structuri asociative comunele Mica, Unguraş, Fizeşu Gherlii, Sînmărtin, Ţaga, Buza, Geaca, Palatca, Cătina, Căianu, Cămăraşu, Mociu, Suatu şi Cojocna, iar sediul administrativ este asigurat de Primăria Mociu, al cărei primar, Horvath Marton, este şi primul preşedinte al GAL-ului.

După ce, săptămîna trecută, a fost lansat primul apel de selecţie pe Măsura 142-Crearea grupului de producători şi Măsura 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, sesiune ce dispune de 50 mii euro pentru două proiecte la prima măsură şi 506,800 euro la a doua, dar cu 17 proiecte, duminică ,GAL Cîmpia Transilvaniei a organizat evenimentul promovării Planului de Dezvoltare Locală la Buza, unde a avut loc şi cel mai mare tîrg anual din perimetrul GAL-ului.

DSC01631A fost o zi frumoasă şi, poate, cea mai populată din istoria acestei mici localităţi din Cîmpia Transilvană, unde miile de participanţi au găsit o gamă diversificată de produse ce se comercializează în România, dar şi standuri cu produse ecologice aparţinînd acestei asociaţii. Deschiderea evenimentului de promovare a revenit gazdei, adică primarului Czegher Ştefan, care a adresat salutul de bun venit, a prezentat programul zilei şi oferta celor două evenimente.

Preşedintele GAL, Horvath Marton, şi managerul Angela Bereschi au prezentat condiţiile finanţărilor nerambursabile prin cele zece măsuri promovate, începînd cu formarea profesională şi acţiuni de informare, instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, crearea grupurilor de producători, furnizarea serviciilor de consultanţă pentru agricultori, sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, renovarea şi dezvoltarea satelor şi încurajarea activităţilor turistice etc.

Conform programului, actorii locali vor reprezenta factorul decizional şi vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp faţă de comunităţile locale, cu respectarea principiilor LEADER. Prin aceste implementării, sublinia doamna Angela Bereschi, se urmăreşte îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole, încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii, utilizarea mai bună a resurselor umane şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare, modernizarea construcţiilor, adăposturilor şi utilităţilor aferente agriculturii, creşterea competitivităţii de procesare a produselor agricole şi forestiere, dezvoltarea de noi produse şi tehnologii, producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, inclusiv de înfiinţare de culturi energetice, încurajarea activităţilor non-agricole, a celor meşteşugăreşti şi tradiţionale, a turismului şi punerea în valoare a moştenirii rurale.

Această ultimă… cerinţă a şi fost prezentă pe standurile producătorilor agricoli din comunele Buza, Cătina, Geaca, Mociu, Fizeşu-Gherlii şi Cojocna, unde s-au expus cereale, diferite fructe, legume, produse obţinute din prelucrarea laptelui, conserve, compoturi şi dulceţuri, produse apicole, pîine tradiţională, cozonaci, vin, ţuică şi multe alte produse ce nu au suferit tratamente chimice şi reţete cu otrăvitoarele E-uri. Aşadar, un început promiţător şi sigur în Cîmpia transilvană.

Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie