Proiectele Gilăului, în așteptarea noului buget

Luând în analiză geografia teritoriului unității administrativ – teritoriale Gilău, mai ușor ne-ar fi să scriem despre splendorile arealului silvic de sub umerii Apusenilor, ce-și udă umbrele secularilor codri de foioase și rășinoase în imensitatea lacurilor stăvilite pentru a da energia electrică și apa atât de necesare vieții noastre cea de toate zilele.
Nu vom vorbi nici de turbinele învârtite amețitor, în picajul apelor montane, pentru a produce energie electrică, nici de cele 60 de case de vacanță înșiruite pe cele două Someșuri: Rece și Cald, ci ne vom opri la proiectele eligibile ce urmează a fi derulate în acest an în perimetrul comunei Gilău, localitate ce urma să devină oraș, de gradul trei, prin programul de urbanizare al trecutului regim.
Și cum la generarea de proiecte finanțate din fonduri guvernamentale și europene, administrația de la Gilău se află pe podium, prin finalizarea celor 22 de programe implementate până acum, pentru care, ing. Dumitru Sfârlea, primarul comunei, a primit și recompensa ,, Primar de cinci stele’’, l- am rugat și de această dată să ne prezinte cele mai semnificative obiective investiționale ale anului 2019.
Rep: Pentru început, domnule primar, să facem o incursiune, imaginară, pe străzile, ulițele și drumurile comunei pe care dvs. o administrați cu destulă de exigență.
Dumitru Sfârlea: Infrastructura rutieră are mai multe componente ce vor primi atenția cuvenită și în acest an calendaristic din partea Primăriei și Consiliului local Gilău.
Bunăoară, avem documentația necesară și pregătirea licitației pentru modernizarea drumurilor din satele Someșul Rece, Someșul Cald și Cătun Uzină, pentru a căror asfaltare, prin AFIR – Măsura 7.2, am obținut suma de 1 milion de euro.
Tot în acest an, din bugetul local, terminăm de asfaltat străzile Capătul Suceagului, Feser, Șes și câteva ulițe secundare, iar în ambele Someșuri și Gilău, continuăm să reabilităm și să extindem rețeaua de trotuare care, până acuma, însumează mulți km, dar continuăm lucrările până ce toate străzile vor avea condiții optime, civilizate, pentru circulația pietonală.
Trebuie să fac o paranteză la capitolul asfaltări pentru a arăta lipsa de responsabilitate al unor firme ce își asumă lucrările și obiectivele fizice la licitațiile organizate, dar care nu-și finalizează angajamentele contractuale.
Bunăoară, la noi, la Gilău, avem lucrări de asfaltare neterminate de mai bine de un an de zile datorită faptului că Societatea Gotic Brașov a intrat în insolvență și nu și-a finalizat lucrările pe străzile Școlii, Republicii și Morii, iar pe strada Balastierei nici nu a început pregătirea tramei stradale pentru asfaltare. Luni de zile le-am pierdut prin sălile de judecată, iar apoi a trebuit să realizăm noi proiecte tehnice pe lucrările abandonate de constructor.
În acest an continuăm investiția pe aceste străzi, însă pe lângă lungul timp pierdut, avem și costuri suplimentare ce trebuie suportat de bugetul comunei.
Rep: Când am intrat în biroul dvs. vorbeați de taluzări și podețe cu doamna Vele, contabila șefă a Primăriei. Puteți să dezvoltați aceste subiecte?
Dumitru Sfârlea: Geografia comunei noastre, pe lângă bogăția de lacuri și Someșuri, are și câteva pâraie și chiar podețe, care cunosc eroziunile timpului provocate de fluxurile oscilante al debitelor de ape, necesitând lucrări de drenaj și taluzare.
Toate aceste lucrări, de mare volum fizic și financiar, le-am cuprins în bugetul anului 2019, timp în care ne-am propus să consolidăm un versant în Someșul Rece, să refacem și unele drumuri pe pășuni și terenuri agricole distruse de constructorii care au lucrat la Autostrada Transilvania, și ne-au lăsat aceste… moșteniri nedorite, ce implică eforturi suplimentare în bugetul comunei.
Rep: Apropo de buget, domnule primar, cheltuielile substanțiale par a fi orientate tot către obiective de mare interes social. Vă rog să ne vorbiți despre aceste investiții ale anului în curs.
Dumitru Sfârlea: Pentru Gilău, 2019, va fi un an al șantierelor care vor ridica câteva obiective importante așteptate de cei aproape 10.000 de locuitori ai comunei.
Prima investiție, ce va începe de îndată ce vom avea bugetul aprobat pe acest an, cuprinde clădirea și dotările cerute de o Creșă modernă și durabilă ce are amplasamentul lângă Biserica Ortodoxă nr. 2 din Gilău, o construcție al cărei proiect costă 800 mii de euro. 500 mii din fonduri europene și 300 din bugetul comunei. Tot aici se ridică o Grădiniță cu program prelungit, obiectiv ce se ridică paralel cu creșa, încropind un adevărat Complex educațional pentru cei mici. Suma alocată Grădiniței de Ministerul Dezvoltării este de 700 mii euro, iar clădirea se compune din 38 de încăperi, din care nu lipsesc grupurile sociale, cabinetul medical, depozit pentru alimente, sala de mese, filtre, izolator, holuri, birouri pentru administrație, etc.
Al treilea șantier este rezervat construcției Școlii gimnaziale cu clasele l – Vlll, obiectiv ce se construiește pe amplasamentul vechii școli demolate.
Această nouă unitate de învățământ, ce trebuie să fie funcționabilă în 18 luni, are alocat un buget de 11 milioane lei din veniturile comunei, însă avem speranța să câștigăm un proiect european depus în acest scop, iar suma alocată de noi să fie dirijată spre alte obiective.
Construcția are prevăzut parter și etaj, săli pentru cursuri, sală de sport, laboratoare, cabinet medical, grupuri sociale, centrală termică și tot ce este necesar unei unități de învățământ de nivel european.
Tot la capitolul construcții sunt nominalizate și cele două Filigorii una la Liceul ,, Gelu Voievod’’ și alta la Școala din Someșul Rece, unde se pot ține ore la diferite discipline din programa de învățământ. Asemenea spații în aer liber am construit și la grădinițele 1 și 2 din Gilău.
Rep: Imensele rezervoare de apă potabilă de la poalele Apusenilor, ce alimentează consumatorii din județul Cluj și chiar din Sălaj, sunt bine cunoscute. Gilăul cum se prezintă cu această infrastructură… lichidă ?
Dumitru Sfârlea: Această importantă resursă de apă de pe teritoriul comunei noastre aparține și este administrată de Compania de Apă a județului nostru, iar noi avem branșate toate localitățile la această sursă, dar care trebuie s-o extindem, în acest an, în zona industrială și la Pepiniera silvică.
Rep: Ce alte obiective prioritare stau pe agenda investițională a administrației comunei dvs.?
Dumitru Sfârlea: Pregătim documentația construirii a două parcări supraterane în zona blocurilor de locuințe deoarece s-a triplat numărul de autoturisme și nu mai avem locuri de parcare în Gilău, fiind obligați să apelăm la varianta verticalității. Apoi vom continua extinderea iluminatului public în cartierul Vest și pe anumite străzi unde s-au extins noile construcții, iar la Sala de sport reabilităm în totalitate acoperișul.
Aceste ultime lucrări sunt finanțate de la bugetul local, sursă de unde asigurăm terminarea lucrărilor la Capela de la Someșul Rece și construcția unei Capele la Someșul Cald.
Și pentru că a sosit primăvara, pe lângă impulsionarea acțiunilor de igienizare a comunei și zonei turistice, amenajăm noi spații verzi stradale și zonele de agrement pentru copii și vârstnici.
Iar ca ultimă noutate, informez cititorii cotidianului Făclia și locuitorii Gilăului că am hotărât să instalăm camere video la Liceul ,, Gelu Voievod’’ și în comună, iar în acest început de an am câștigat un nou proiect european de 50.000 euro pe GAL,cu care achiziționăm un utilaj Unimag ce se pretează la lucrări de deszăpeziri în zona montană și curățit rigole pe terenuri mai greu accesibile.
Pentru îmbunătățirea activității zilnice cu publicul, am ajuns la concluzia să cumpărăm spațiul Romtelecom de la mansarda Primăriei, pentru a amenaja noi ghișee necesare creșterii operativității și calității serviciilor administrației publice oferite contribuabililor noștri.

Interviu realizat de Dumitru VATAU

Articole din aceeasi categorie