Proiect: Subvenție la combustibil pentru transportatori şi distribuitori

Ministerul Finanțelor propune o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil din cauza situației internaționale.

Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere, echivalent în lei. Termenul limită de depunere a cererilor de compensare este 1 decembrie 2022.

Ajutorul va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport de persoane, în mod regulat, inclusiv transport public local. Deciziile de compensare se emit până la 31.12.2022, iar plata efectivă a ajutorului se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv. Bugetul schemei de ajutor este de 300 de milioane de lei pentru un număr estimat de 3.000 de operatori economici.

Sunt eligibili operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: * sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene * dețin cel puțin un vehicul eligibil * operatorii economici stabiliți în România trebuie să nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau să nu se afle în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului și să nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local * nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare * alimentează vehiculele eligibile de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute * nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare * nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile * operatorii licențiați în alte state ale UE trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu și dețin o licență comunitară, pentru transportul rutier de mărfuri contra cost și pentru transportul de persoane.

Se poate solicita ajutor pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, în baza unei cereri de compensare, depusă la Autoritatea Rutieră Română, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului. În categoria cheltuielilor eligibile se încadrează facturile emise cu 30 de zile lucrătoare înaintea publicării în Monitorul Oficial a acestei hotărâri.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut