Programul privind promovarea sănătății orale în rândul persoanelor defavorizate continuă la Cluj-Napoca

În toamna anului trecut, municipalitatea clujeană a reluat programul multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie” program în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Napoca, aprobat prin H.C.L. nr. 596/2021 și derulat până la data de 31 decembrie 2024.

De la începutul anului 2022 și până la sfârșitul lunii august, au fost depuse 136 cereri în cadrul acestui program, 18 dintre solicitanți fiind deja cu intervențiile finalizate. 29 de solicitări au fost din rândul pensionarilor. De asemenea, la data de 31 august 2022 se aflau un număr de 50 de pacienți în lucru, care urmează să finalizeze anumite lucrări dentare.

Pentru anul în curs a fost alocată suma de 400 000 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru implementarea Programului multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie”.

Scopul Programului multianual este acela de a promova incluziunea socială și îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor și familiilor vulnerabile cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, marginalizate social sau expuse riscului marginalizării şi excluziunii sociale.

Grupul țintă este format din persoane cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și anume: pensionari ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi de asigurări sociale nu depășesc 1000 lei; persoane cu dizabilități, încadrate în grad de handicap grav și accentuat; șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj de până la 700 lei și șomeri neindemnizați, aflați în evidențele AJOFM Cluj; persoane fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, care beneficiază de venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, servicii ale Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, în condițiile legii.

Pentru fiecare potențial beneficiar se va întocmi un dosar cu acte doveditoare privind eligibilitatea acestuia în acest program (act de identitate, cupon pensie/extras de cont, certificat de încadrare în grad de handicap, carnet de șomer).

Persoanele din grupul țintă vor putea beneficia de servicii medicale prevăzute în pachetul minimal și pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară, conform legislației în vigoare.

A.M.C.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut