Probleme actuale pe agenda de lucru a consilierilor gherleni

În sala mare de spectacole a Casei de Cultură a avut loc ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla.

Pe ordinea de zi a figurat un referat și proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil și aprobarea trecerii suprafeței de 240 mp din domeniul public și din administrarea municipiului Gherla, în domeniul public al Statului Român în vederea dării în administrare Serviciului de Telecomunicații Speciale, în scopul construirii unor piloni de radiocomunicații.

Alte puncte pe ordinea de zi au fost: referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Gherla la 30.06.2020; referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la un imobil situat pe str. Pajiștei nr. 2; referat și proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru modernizare activități din cadrul SC Dachim SRL.

De asemenea, în cadrul întâlnirii lunare a consilierilor gherleni au fost dezbătute și  alte aspecte edilitar gospodărești, precum și măsurile luate de administrația locală pentru combaterea și răspândirea pandemiei COVID-19. Un grup de locatari de pe strada Hășdății și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile de trai din zona respectivă.

Sz.Cs.

Articole din aceeasi categorie