Prioritățile studenților pentru Planul Național de Redresare și Reziliență

Universități green, digitalizarea învățământului superior, internaționalizare, echitate, dezvoltarea competențelor profesionale în universități – sunt cele cinci propuneri de reformă și investiții ale Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) transmise Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerului Educației (ME), în cadrul procesului de consultare pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit ANOSR, domeniul „Universități green” vizează patru acțiuni principale: reabilitarea căminelor și clădirilor universitare în vederea creșterii eficienței energetice; implementarea de politici de zero waste în universități, prin promovarea acestora în rândul studenților și asigurarea infrastructurii și a mecanismelor necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor în universități și campusurile universitare; oferirea de granturi de cercetare în parteneriat public-public între universitățile ce cuprind programe de studii în domeniu și primării, pentru soluții moderne de reducere a amprentei poluării în mediul urban; promovarea utilizării de mijloace de transport regenerabile, prin procurarea de trotinete și biciclete electrice spre a fi împrumutate gratuit de către studenți și construirea de stații de încărcare și păstrare a acestora.

În ce privește Digitalizarea învățământului superior, studenții propun crearea de centre de învățare digitală (Digital Hubs) la nivel de universități/ centru universitar, cu două paliere de acțiune, una care implică cercetarea în domeniul tehnologiilor digitale inteligente și al digitalizării serviciilor și una didactică, axată pe dezvoltarea competențelor digitale și transferul de cunoștințe pentru cadrele didactice, studenți, personalului din administrația publică și universități. Tot aici, propun dezvoltarea infrastructurii digitale a universităților prin platforme, rețele, servere, în vederea facilitării activităților didactice, de cercetare și a serviciilor auxiliare, și dezvoltarea unei platforme naționale de gestionare a școlarității, începând de la procesul de admitere și până la finalizarea studiilor.

În aria de Internaționalizare, propunerile ANOSR vizează alocarea unor granturi administrative către universități pe baza unui concurs, în vederea stimulării componentei de internaționalizare, pornind de la o strategie asumată de fiecare.

În sfera politicilor de echitate în învățământul superior, ANOSR susține facilitarea accesului studenților ce provin din familii fără membri cu studii superioare la studiile universitare, prin: subvenționarea taxelor de înscriere și de susținere a examenului de admitere; alocarea de burse sociale elevilor de clasa a XI-a și a XII-a, echivalente cu cele alocate în cadrul universităților, subvenționarea integrală a taxelor de cazare în căminele universitare și subvenționarea unei părți a taxei de școlarizare, unde este cazul; operaționalizarea mentoratului și a tutoratului pentru elevi și studenți, facilitat de specialiști în domeniul orientării în carieră și cadre didactice.

Propunerile pentru dezvoltarea competențelor profesionale în universități vizează: oferirea de granturi destinate dotării laboratoarelor universitare, implementarea unui sistem integrat de practică/ internship plătit, facilitat de universități, crearea unui sistem național integrat de derulare a internshipului în administrația publică centrală și locală; desfășurarea unei analize ample la nivel național a nevoilor pieței muncii în funcție de domeniu și prin raportare la programele de studii și impementarea rezultatelor analizei în luarea deciziilor la nivel central privind numărul de locuri bugetate alocate pentru fiecare program.

Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un document strategic ce stabilește prioritățile de investiții și reforme ale României, necesare pentru creșterea sustenabilă corelată cu tranziția verde și digitală, conform condițiilor din Regulamentul european. La momentul actual, România se află în etapa de pregătire a proiectului de PNRR, urmând să apară în perioada următoare draftul consolidat ca urmare a agregării propunerilor de la ministerele de resort.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut