Primul examen național de dietetician autorizat – organizat, la Cluj-Napoca, de UMF ”Iuliu Hațieganu”

Primul examen național de dietetician autorizat, organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din România (CDR), va avea loc la Cluj-Napoca, în data de 21 mai 2022.

„Acest examen național reprezintă un moment important în reglementarea profesiei de dietetician și încununează peste zece ani de eforturi comune ale asociațiilor profesionale de dieteticieni (ADR și AROND), alături de instituțiile de învățământ superior care formează, începând cu anul 2008, specialiști în nutriție și dietetică” – precizează UMF Cluj.

Pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe: deținerea diplomei de licență în specializarea nutriție și dietetică, eliberată de o instituție de învățământ superior, acreditată în România, cu o durată de minimum 3 ani, pe domeniul sănătate; deținerea unei diplome de masterat în domeniul nutriției și dieteticii sau să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul specializării, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în normele metodologice.

Promovarea acestui examen reprezintă ultima etapă în vederea obținerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de dietetician, care se va elibera ulterior de către Colegiul Dieteticienilor din România.

„Profesia de nutriționist-dietetician este recunoscută în România de către Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății și cuprinsă în COR la grupa de bază 2265, nivelul 4 de instruire (studii superioare). Conform COR, dieteticienii și nutriționiștii evaluează, planifică și implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor și al nutriției asupra sănătății umane. Programul de studii de licență Nutriție și Dietetică este inclus în oferta de studii a Facultății de Farmacie a UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, începând cu anul 2008. UMF „Iuliu Hațieganu” este prima universitate din România care a propus și a înființat această specializare. Programul de studiu oferă o formare multidisciplinară, adaptată cerințelor pieței muncii și este acreditat ARACIS în limba română, cursurile fiind finalizate cu o diplomă de licență în Nutriție și Dietetică” – precizează reprezentanții universității clujene.

Examenul național de dietetician autorizat se va desfășura în centrul universitar Cluj-Napoca și în alte patru centre universitare cu program de studiu de licență Nutriție și Dietetică – Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Suceava -, după o metodologie și tematică comune la nivel național.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut