Prestarea de servicii – principala activitate în România

Aproape jumătate din totalul întreprinderilor active din România (47,7%) au avut ca activitate principală, în cursul anului trecut, servicii de piaţă, iar numărul total al societăţilor din domeniul economic s-a majorat cu 4,2%, de la an la an. Datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică arată că cel mai mare număr mediu de salariaţi s-a înregistrat în sectorul „Servicii de piaţă”, respectiv 36,1% din total, urmat de industrie – cu 33,6%.
La începutul acestui an, sectorul industrie însuma 57.756 de întreprinderi, echivalentul a 10,5% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (care include industria, construcţiile, comerţul şi serviciile de piaţă). De asemenea, numărul mediu de salariaţi din totalul întreprinderilor active din domeniul economic a crescut cu 1%, comparativ cu situaţia consemnată la începutul anului anterior. Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 24 de salariaţi, în timp ce în comerţ a fost de circa 5,2 salariaţi. În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (40,1%), la polul opus situându-se întreprinderile din construcţii, cu un procent de numai 5,9%.
Structura investiţiilor brute în cadrul sectoarelor de activitate economică se prezintă astfel: industrie – 38,2%, servicii de piaţă – 32,8%, construcţii – 14,9% şi comerţ – 14,1%. În acelaşi timp, valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută, în cursul anului anterior, în proporţie de 34,6% în industrie, de 7,4% în construcţii, de 22,8% în comerţ şi de 35,2% în servicii.

Articole din aceeasi categorie