Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, la 90 de ani de viață

Sfânta Liturghie Arhierească solemnă, desfășurată în Catedrala „Sfânta Treime” a Blajului, a marcat duminică, 23 mai 2021, aniversarea a 90 de ani de viață ai Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică (BRU). Însuși Preafericirea Sa a pontificat Sfânta Jertfă liturgică, având alături pe Preasfinția Sa Cristian, Episcop Auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș și mai mulți preoți, cu participarea și a credincioșilor blăjeni.

Prezența Preafericitului Părinte Lucian în Catedrala Blajului, acum, la înălțimea trăirii celor 90 de ani de viață în slujirea cu adâncă dragoste a Domnului, reprezintă pentru toți credincioșii Bisericii Române Unite un motiv de mare bucurie și recunoștință adusă lui Dumnezeu.

Cunoscător și trăitor al suferințelor și, totodată, al luminii tainice a catacombelor, Înaltul Arhiereu poartă cu sine mărturia credinței anilor de rezistență a Bisericii sub regimul comunist, mărturie vie pe care o aduce în prezent ca pe o carte nescrisă, dar care poate fi citită direct din lumina privirii și a cuvintelor Preafericirii Sale.

A primit, în pofida ostilității vremurilor, hirotonirea preoțească – îndelung dorită și așteptată – în 1964, la Cluj-Napoca, prin Episcopul Ioan Dragomir și a desfășurat o intensă activitate de pastorație în clandestinitate. A fost numit, la 4 iulie 1994, de către Papa Ioan Paul al II-lea, Arhiepiscop al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia și Mitropolit al BRU și apoi instalat, la 27 august 1994, în Catedrala „Sfânta Treime” a Blajului. Păstorul de suflete, ÎPS Lucian, nu doar a călăuzit Biserica Unită pe calea refacerii structurilor instituționale, ci a și însuflețit trăirea credinței după modelul celor ce, cu prețul jertfirii de sine, au ținut lumina rugăciunii aprinsă în întunericul prigoanei. Între modelele cărora le-a urmat se află cei șapte Episcopi greco-catolici înălțați la treapta altarelor, ca Fericiți episcopi martiri, la 2 iunie 1919, când PF Lucian, în calitate de Întâistătător al BRU, a avut bucuria de a-l primi în Cetatea Blajului pe Sfântul Părinte, Papa Francisc.

Recompensat de Scaunul Apostolic al Romei cu cea mai înaltă onoare, crearea sa întru cardinalat, în memorabila zi de 18 februarie 2012, la Roma, de către Papa Benedict al XVI-lea, Preafericirea Sa Lucian a primit și acum, la ceasul sărbătoresc al aniversării celor 90 de ani de viață, urarea și binecuvântarea Sanctității Sale Papa Francisc, actualul Pontif Roman. Urări a primit, de asemenea, de la numeroase personalități ale Bisericii Catolice și ale Statului Român.

Din ușile împărătești ale catedralei din Blaj, sub privirea și la inspirația Domnului, Preafericirea Sa Lucian a spus: „Dragostea și atașamentul dumneavoastră m-au emoționat profund, și, mărturisesc cu toată sinceritatea mea că nu numai acum, când vă vorbesc în această binecuvântată și sfântă catedrală, ci și atunci când am fost chemat aici, la Blaj, de conducerea Bisericii noastre și a Bisericii de la Roma. Așa cum îi spuneam și Sfântului Părinte, Papa emerit Benedict (acum), când am fost întrebat, la crearea întru cardinalat a subsemnatului, «de ce sunt atât de emoționat», am răspuns ceea ce vă mărturisesc acum: «Sanctitate, cum aș putea să fiu altfel, când, iată, azi, aici, la Roma, am fost chemat de la poziția de a fi păstor de oi, la aceea de a fi păstor de suflete, păstor al Bisericii Greco-Catolice din România». Am spus-o și atunci, o spun și acum, plin de emoție și plângând: non sum dignus – nu sunt vrednic de așa o misiune sfântă și înaltă. Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru darul vieții, mai întâi, Fiului dumnezeiesc, pentru că m-a făcut părtaș slujiri arhierești și Spiritului Sfânt, care m-a susținut mereu cu harul și lumina Sa”.

Preafericirea Sa a continuat, exprimându-și adânca recunoștință față de Sfântul Părinte, Papa Francisc, urmașul Sfântului Petru pe Scaunul Apostolic al Romei și gratitudinea sa față de Cardinalul Prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale, de Nunțiul Apostolic în România, de Președintele României și față de „toate personalitățile care și-au exprimat apropierea sufletească. Fiilor Bisericii Române Unite cu Roma, ierarhi, preoți, persoane consacrate și laici le mulțumesc din suflet și îi port în rugăciunile mele de fiecare zi”. A încheiat prin cuvintele: „Încredințez cu umilință viața mea, la fel ca până acum, lui Dumnezeu și Bisericii Universale, și, în mod particular Bisericii noastre, Greco-Catolice. Spun și acum, ca odinioară, la Roma: Doamne, fiat voluntas Tua – fie voia Ta. Vă mulțumesc!”.

Gândurile de apropiere sufletească adresate Preafericirii Sale la acest memorabil ceas aniversar au fost incluse într-un album omagial: Cardinalul Lucian la 90 de ani. Realizarea acestui album cu mesajele de felicitare, cuprinzând și Scrisorile Pastorale ale Preafericirii Sale, precum și imagini reprezentative, exprimă simbolic dragostea și prețuirea Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut