Majoritatea veniturilor unei gospodării românești merge pe mâncare, taxe și impozite

În ultimul treimestru din 2021, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării românești au fost de 6.055 lei, respectiv de 2.395 lei pe persoană, cea mai mare parte a banilor fiind ccheltuiți pe alimente, taxe și impozite.

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în medie, de 5.291 lei lunar pe gospodărie (2.093 lei pe persoană) şi au reprezentat 87,4% din nivelul veniturilor totale. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.591 lei lunar pe gospodărie (2.212 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost de 464 lei lunar pe gospodărie (183 lei pe persoană).

Salariile au format cea mai importantă sursă de venituri, respectiv 68,2% din veniturile totale ale gospodăriilor.
La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au mai contribuit și veniturile din prestaţii sociale (18,2%), veniturile în natură (7,7%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,6%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Românii nu au bani pentru investiții

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%). Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut în medie, 32,3% din consumul gospodăriilor.

V.D.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut