Peste 6.500 de hectare, împădurite în şase luni

O suprafaţă de 6.539 hectare a fost împădurită în primul semestru al acestui an, în cadrul măsurii „Minimum 6.000 de hectare împădurite”, în fondul forestier proprietate publică a statului, proprietate publică a UAT şi proprietate privată.

De asemenea, au fost realizate regenerări naturale la nivel naţional pe o suprafaţă de 8.545 ha. În total s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe suprafaţa de 15.084 ha, conform bilanţului publicat de Ministerul Apelor şi Pădurilor. Totodată, proprietarii de păduri aflate în ariile protejate au beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 32 milioane de lei.
Ministerul subliniază că în ceea ce priveşte asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent nu este asigurată administrarea / serviciile silvice, inclusiv pentru terenurile forestiere la care nu se cunosc proprietarii, s-au asigurat serviciile silvice cu bani de la bugetul de stat pentru o 166.000 ha.
De asemenea, a fost actualizat pe site-ul web al Ministerului Apelor şi Pădurilor – Catalogul pădurilor virgine, în care a fost înscrisă o suprafaţă de 6.947 ha păduri virgine şi 22.116 ha păduri cvasivirgine – în total, 29.053 de hectare -, şi au fost elaborate patru proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru exproprierea a 88 ha terenuri agricole în vederea realizării perdelelor forestiere de protecţie. Pentru protejarea eficientă a căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii şi buna desfăşurare a circulaţiei rutiere au fost realizate 13 ha de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2.

Articole din aceeasi categorie