Peste 260 miliarde de euro – pierderea Statului Român din retrocedări făcute pe nedrept

Această năucitoare afirmație aparține prof. univ. avocat Ioan Pop Sabău (foto centru), unul dintre specialiștii din România în privința dreptului de proprietate, o persoană care a reușit să redea Statului Român circa 80.000 hectare de teren pierdut inițial prin înstrăinări ilegitime, rezultate în urma unor retrocedări ”ciudate”.

Marți, în cadrul unei întâlniri publice organizate de Filiala Cluj a Societății ASTRA și Societatea ”Avram Iancu”, prof. univ. avocat Ioan Pop Sabău a făcut o succintă trecere în revistă a situațiilor în care unele entități au ajuns pe nedrept în posesia a numeroase imobile și terenuri, ca urmare a retrocedărilor ilegale.

Printre entitățile care, în opinia sa, au beneficiat pe nedrept de bunuri și imobile retrocedate se numără bisericile Evanghelică și Luterană, ale căror proprietăți au fost donate Grupului etnic German, entitate scoasă apoi în afara legii din cauza aderării la structuri fasciste, astfel că proprietățile sale au intrat în posesia Statului Român. Alte entități amintite sunt bisericile ”maghiare” (Reformată, Romano-catolică etc), dar și Asociația ”Statusul Romano-catolic”, care au ajuns prin retrocedări să dețină bunuri ce au aparținut Fondurilor Publice, ale căror posesiuni au fost preluate în 1918 de Statul Român. De asemenea s-a vorbit depre situația optanților unguri (persoanele care au ales să trăiască în Ungaria după marea Unire din 1918), care au fost despăgubiți pentru bunurile lăsate în țară. O altă problemă ridicată a fost cea a proprietăților Cooperației, înstrăinate după 1989. Argumentele prezentate în sprijinul celor de mai sus de prof. univ. avocat Ioan Pop Sabău sunt diverse, de natură istorică, de drept dar și administrativă. De altfel, un amplu interviu, publicat în două părți în ziarul Făclia Cluj (numerele din 2 și 3 iunie), unde este prezentată pe larg întreaga situație, sunt disponibile la adresele de internet https://ziarulfaclia.ro/suveranitatea-statului-roman-e-grav-amenintata-de-instrainarile-frauduloase-de-paduri-terenuri-si-cladiri-i/, respectiv https://ziarulfaclia.ro/suveranitatea-statului-roman-e-grav-amenintata-de-instrainarile-frauduloase-de-paduri-terenuri-si-cladiri-ii/.

Să nu încheiem înainte de aminti că reputatul avocat consideră că cea mai mare parte din vina de a se fi ajuns în această situație aparține statului român, care a tratat fie cu indiferență, fie cu incompetență retrocedările, și că rezolvarea nedreptăților trebuie făcută inclusiv prin reviziuriea tuturor proceselor dubioase care au implicat retrocedări, în special în Transilvania.

V.D.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut