Personalități culturale | Alphonse Dupront, evocat de istoricul Ştefan Lemny

În preambulul Zilei Naţionale a Franţei, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române a organizat în data de 12 iulie 2022 o întâlnire on-line cu reputatul istoric Ştefan Lemny care, în prezent, locuieşte la Paris.

Domnia Sa este o distinsă personalitate ce s-a remarcat pe plan naţional şi internaţional în calitate de specialist în istoria culturală a secolului al XVIII-lea, dar și în istoria relațiilor româno-franceze în secolele XVIII-XX. Profesorul Ştefan Lemny este doctor în istorie, finalizând un doctorat în România şi altul în Franța după 1990, fiind responsabil pentru Europa Centrală și de Est de colecţiile de istorie ale Bibliothèque Nationale de France. Între volumele de referinţă publicate de către Domnia Sa menţionăm: Originea şi cristalizarea ideii de patrie în cultura română (1986), Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc (1990), Jean-Louis Carra, parcours d’un révolutionnaire (1743-1793) (2000), Întâlniri cu istoria în secolul XVIII românesc. Teme și figuri din spaţiul românesc (2003), Pagini de istorie culturală. Idei, mentalităţi, interferenţe (2012), Cantemireștii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea (2013) ș.a.

În expunerea sa, dedicată vieţii şi activităţii celui care a fost Alphonse Dupront, remarcabil istoric şi cărturar, cel despre care Eugen Ionesco spunea memorabil faptul că a fost un veritabil Ambasador al Culturii şi al Spiritului Francez în România, Profesorul Ştefan Lemny a trecut în revistă activitatea lui Dupront la Institutul Francez din România între 1932 şi 1940. Acesta a avut un rol esenţial în dezvoltarea colaborării culturale franco-române, a îndrăgit și prețuit cultura română, ajutând mulți tineri intelectuali români să se afirme în Franța și în Occident. Academia Română l-a onorat după 1990 pe acest savant primindu-l post mortem ca membru de onoare, iar revista Transylvanian Review/Revue du Transylvanie a Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române va găzdui în numărul 3/2022 un amplu studiu al Profesorului Ștefan Lemny despre activitatea lui Alphonse Dupront în favoarea culturii române.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut