Proiectul de parteneriat european „Youth Led Local Development”: primele rezultate

Pentru a diminua vulnerabilitățile zonelor rurale este necesară o abordare incluzivă și centrată pe tineretul din mediul rural, capabili să identifice provocările existente. Parteneriatului de cooperare finanțat prin programul Erasmus+ numit „Youth Led Local Development: Abordarea competențelor tinerilor și a proceselor de incluziune a tinerilor din comunitate pentru a facilita următoarea generație de lideri tineri ai comunității”, vine ca răspuns la aceste nevoi. Proiectul se axează pe îmbunătățirea participării civice a tinerilor din mediul rural, ce se confruntă cu dificultăți socio-economice, precum și a participării acestora în activitățile de dezvoltare locală implementate de comunitate.

Parteneriatul Erasmus+ (contract nr. 2021-IE01-KA220-YOU-000028770) este format din 4 organizații ce operează în sectoarele de dezvoltare locală, tineret și formare, care își au sediile în România: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum, Irlanda: Ballyhoura Development – lider de parteneriat, Portugalia: Right Challenge Associação și Italia: Ascae.

În ultimele luni, parteneriatul a lucrat foarte intens la realizarea unei cercetări aprofundate, care a fost susținută, de asemenea, de o imagine de ansamblu generală a politicilor de incluziune a tinerilor și de dezvoltare comunitară în cele patru țări partenere. Identificarea nevoilor actuale și viitoare în materie de competențe ale tinerilor pentru implicarea și incluziunea lor în activitățile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, în toate țările partenere, a fost esențială pentru extrapolarea nevoilor comune din întreaga UE, cercetarea constituind primul rezultat al proiectului. Prin raportul final am reușit să identificăm factorii care ar putea sprijini participarea tinerilor la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. De asemenea, în cadrul raportului am surprins care sunt beneficiile participării tinerilor în cadrul comunității. În mod practic, raportul final rezultat va sta la baza elaborării cursului de formare ce urmează a fi a doua etapă în proiectul de parteneriat.

Viitorul curs de formare ad-hoc care va avea la bază rezultatele cercetării întreprinse, va fi destinat tinerilor ce își doresc să participe la dezvoltarea locală. Activitățile vor avea loc atât la nivel local, cât și sub forma unei mobilități transnaționale în țările partenere, devenind astfel o oportunitate de neratat pentru tineri, pentru ca aceștia să aducă o nouă viziune asupra mediului local și pentru a se implica în comunitate.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut