Peisajul geografic, rod al Creației și al efortului uman

Ediția 219 a Galelor Medicină – Artă – Cultură a adus în atenția publicului un subiect cât se poate de interesant, peisajul geografic din România și din Statele Unite, evidențiind caracteristici ale fiecăruia, organizarea și activitatea umană, precum și modele de bună practică în ceea ce privește amenajarea unui parc național.

Tematica a fost abordată cu prilejul celor două alocuțiuni susținute de invitații recentei ediții, este vorba de prof. dr. Dănuț Petrea și conf. dr. Florin Moldovan din cadrul Facultății de Geografie a Universității „Babeș – Bolyai”.

România, a doua patrie pentru geograful francez Emmanuel de Martonne

În prima parte a manifestării, profesorul Dănuț Petrea s-a aplecat asupra activității laborioase a geografului francez Emmanuel de Martonne pe teritoriul României. A evidențiat legăturile acestuia de prietenie cu importanți scriitori, oameni de cultură din România, legături care au contribuit, în definitiv, la conturarea imaginii geografului despre țara noastră, la incursiunile și explorările sale în locuri dintre care mai pitorești. Descoperim, cu această ocazie, că renumitul Emmanuel de Martonne, care a studiat România nu mai puțin de 40 de ani, a fost un fin analist al vieții umane, realizând observații cu caracter antropologic, dincolo de însemnările cu privire la geografia locului. Astfel, el se arăta preocupat de cunoașterea activității economice, a identității etnice și etnografice, de toponimia locală, de modul de viață și îndeletnicirile tradiționale, gospodăria și locuințele, obiceiurile și portul popular. În mod deosebit, a fost interesat de viața oierilor, de păstorit.

Revenind la personalitățile cu care Emmanuel de Martonne a legat prietenii trainice în decursul activității sale, prof. Dănuț Petrea i-a amintit pe Pompiliu Eliade, Emil Racoviță, George Vîlsan, punctând faptul că datorită lui Pompiliu Eliade, Emmanuel de Martonne a descoperit România, iar datorită lui Emil Racoviță, a descoperit Clujul. Totodată, profesorul clujean a subliniat contribuția geografului francez la consolidarea școlii moderne de geografie de la Cluj, alături de George Vîlsan, activitatea academică a acestuia (cursuri, conferințe, prelegeri), proiecțiile de diapozitive, acțiunile de donație, intermedierea obținerii de către studenții români a unor burse din partea statului francez.

În cea de-a treia parte a discursului său, prof. Petrea a trecut în revistă cele trei excursii interuniversitare desfășurate de Emmanuel de Martonne în România, experiența trăită alături de colegii de echipă, dificultățile întâmpinate, publicațiile științifice rezultate în urma acestor incursiuni.

În continuarea expunerii, publicul a avut la îndemână expoziția – omagiu găzduită în Sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, expoziție bilingvă franco – română 1921 – 2021 având ca temă Centenarul marilor excursii ale geografului Emmanuel de Martonne prin România, cei prezenți vizionând, la finalul Galei, posterele conținând repere biografice și ale carierei academice, detalii despre munca de teren și excelența teoretizării, relațiile de colaborare și amiciție, sociabilitatea de teren și circulația cunoștințelor, schimburile de fotografii ș.a.

Trebuie menționat, expoziția a fost realizată de CNRS – Centre Nationale de la Recherche Scientifique (UMR Géographie – cités), în colaborare cu Universitatea Sorbona și Universitatea Babeș – Bolyai și a fost vernisată în anul 2021, concomitent la Cluj și la Paris (la Institutul de Geografie înființat de Emmanuel de Martonne).

Parcurile naționale din Utah, un model contemporan de bună practică

Cea de-a doua prelegere, venită din partea conf. dr. Florin Moldovan, a urmărit linia deschisă de precedenta intervenție, introducând exemplul călătoriei personale, întreprinse alături de familie, în vara anului 2018, în statul american Utah (supranumit „statul stup”, aluzie la hărnicia celor care îl populează).

Prezentarea s-a axat pe două dintre parcurile vizitate cu această ocazie, Arches National Park și Bryce Canyon National Park, situate în bazinul hidrografic al fluviului Colorado, mai exact în Podișul (Platoul) Colorado, și a scos în evidență, pentru început, diferite caracteristici generale ale peisajului geografic din statul Utah, localizat în parte de vest a SUA (formele de relief, populația, hidrografia, climatul, caracteristici economice, religioase; inclusiv scurte referințe de ordin geologic!, pentru o mai bună înțelegere a apariției și evoluției spectaculoaselor forme de relief) precum și experiența în sine în parcurile amintite (accesul, punctele de intrare/ieșire, zonele amenajate pentru picnic, așa-numitele ”visitors centres”, principalele atracții turistice, obiectivele de top mondial).

În continuare, geograful Florin Moldovan a analizat pe scurt fiecare din cele două parcuri naționale, din punct de vedere al reliefului specific, realmente impresionant, adevărate opere de artă în aer liber. Așa cum observă Florin Moldovan, Arches National Park este situat în partea de Est a statului Utah, în imediata vecinătate a fluviului Colorado și foarte aproape de orașul Moab. Atractivitatea deosebită a sa constă în prezența unui relief petrografic rezidual, grefat mai ales pe gresii roșcate datând din Jurasic (Era Mezozoică). Acest relief este reprezentat, în primul rând, de arcade (arches) sau portaluri, la care se adaugă o serie de forme verticale: stânci, coloane, turnuri, pereți (ziduri). Dintre arcade, printre cele mai cunoscute sunt: Delicate Arch, Double Arch, Turret Arch, North Window, South Window. Din grupul formelor verticale au fost prezentate imagini cu Balanced Rock, Courthouse Towers, Organ, Three Gossips, Devils Garden.

Bryce Canyon National Park este poziționat în Sud-Vestul statului Utah. Renumele acestui parc se datorează, în primul rând, formelor numite hoodoos, care reprezintă un relief piramidal, cu turnuri, coloane, contraforturi, dezvoltat pe roci sedimentare depuse la începutul Erei Terțiare.

Profesorul și-a încheiat expunerea lansând două întrebări retorice: Vor ajunge parcurile naționale din România mai aproape de nivelul de amenajare existent astăzi în Utah ? Dacă da, când și, mai ales, cum ?     

*

Galele Medicină – Artă – Cultură sunt organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, sub egida Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, a Academiei Oamenilor de Știință din România – Filiala Cluj și a Fundației Transilvania Leaders, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Moderatorul manifestării a fost prof. dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române.

Iulia GHIDIU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut