Patru noi programe de finanțare pentru firmele românești

Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență prin care este reglementată finanţarea programelor IMM PROD – pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST – pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcţiilor și INNOVATION – pentru invenţii şi inovaţii.

Programele, care facilitează accesul la finanţare pentru firmele care se confruntă cu un deficit de lichidităţi necesar realizării proiectelor de investiţii și asigurarea continuităţii activităţii, vor fi implementate sub formă de scheme de ajutor de stat, în baza cărora se vor acorda garanții și granturi, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, Fondul Român de Contragarantare SA, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural SA-IFN.

Ajutorul de stat acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, precum și un grant compus din o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, comisioane de administrare și de risc și parțial costul aferent dobânzilor.

Programul IMM PROD asigură lichiditățile și finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv startup-uri, din zona urbană. În cadrul programului IMM PROD se pot finanța următoarele activități: a). Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție; b). Construcția, achiziția, amenajarea de terenuri și hale destinate producției; c). Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare; d). Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficiența energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare; e). Finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/ diversifice activități de producție.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor din program este de 1,5 miliarde lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 268.544.792 lei, pentru 2.550 de beneficiari.

Programul RURAL INVEST asigură lichiditățile și finanțarea investițiilor realizate de beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul rural și urban mic.

În cadrul programului sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru: * achiziția de terenuri agricole * dotare / retehnologizare și automatizare * securitate energetică * certificate de depozit * piscicultura, acvacultura * industria alimentară * alinierea la obiectivele de mediu (taxonomy).

Bugetul schemei de ajutor de stat aferentă programului este de 530.583.333 lei, pentru 4.286 de beneficiari, iar pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate este de 2,5 miliarde lei.

Programul GARANT CONSTRUCT vizează asigurarea lichidităților și finanțării investițiilor pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

În cadrul programului sunt eligibilie următoarele destinații ale finanțărilor: a). Achiziția de echipamente și utilaje de constructii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții; b). construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții; c). Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții; d). Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare; e). Finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor din program este de 2,5 miliarde lei, din care 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 495.572.822 lei pentru 4.165 de beneficiari.

Programul INNOVATION are ca obiectiv sprijinirea realizării invențiilor, susținerii activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion euro, care activează în industria exportatoare, nepoluantă.

În cadrul programului se pot finanța activități constând în: a). Stimularea exporturilor româneşti; b). Susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate; c). Stimularea comerțului on-line și a digitalizării; d). Retehnologizarea companiilor locale; e). Achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP); f). Obținerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor din programul este de 1 miliard lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 214.550.000 lei, pentru 1.835 de beneficiari.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut