Partidul Forţa Naţională propune un program economic anti-coronavirus

Partidul Forţa Naţională (PFN) a propus tuturor partidelor politice adoptarea rapidă a unui “Memorandum” care conţine o serie de măsuri cu caracter economic pentru eliminarea efectelor negative produse de epidemia de coronavirus asupra economiei româneşti.

Partidul Forţa Naţională consideră că primele semne ale crizei economice au apărut deja, într-o primă fază înregistrându-se o scădere a „cererii” în special în domeniul serviciilor și în consum.

PFN apreciază că mare parte din măsurile fiscale au fost luate deja în timpul guvernării PSD-ALDE şi nu mai este loc de mărire a cheltuililor publice, iar singura pârghie prin care poate fi stimulată cererea internă şi implicit creşterea economică o reprezintă investiţiile în economie.

În acest context PFN propune tuturor partielor politice adoptarea “de urgenţă” a unui “Memorandum”, care conţine programul “România Capital 2020”, ale cărui principale prevederi le prezentăm în continuare.

Beneficiarii finanţării şi cuantumul acesteia

Beneficiarii măsurii de finanţare din program sunt toate întreprinderile active la 01.05.2020, indiferent de natura sau mărimea capitalului social şi al domeniului principal de activitate.

Fiecare întreprindere va beneficia din partea statului de o finanţare nerambursabilă a capitalului de lucru necesar asigurării continuităţii şi dezvoltării acesteia, sub forma unui aport în numerar la capitalul social al întreprinderii, efectuat la valoarea nominală a părţilor sociale şi/sau acţiunilor aferente capitalului social subscris şi vărsat de asociaţi / acţionari la 01.05.2020.

Valoarea finanţării va fi egală cu de 6 ori valoarea capitalului social subscris şi vărsat de asociaţi la 01.05.2020, dacă aceasta este mai mica sau egală cu 10.000 lei. Valoarea finanţării va fi egală cu de 4 ori valoarea capitalului social subscris şi vărsat de asociaţi la 01.05.2020, dacă aceasta este mai mare decât 10.000 lei şi mai mică sau egală cu 25.000 lei. Valoarea finanţării va fi egală cu de 2,5 ori valoarea capitalului social subscris şi vărsat de asociaţi la 01.05.2020, dacă aceasta este mai mare decât 25.000 lei şi mai mică sau egală cu 50.000 lei. Valoarea finanţării va fi egală cu de 2 ori valoarea capitalului social subscris şi vărsat de asociaţi / acţionari la 01.05.2020, dacă aceasta este mai mare decât 50.000 lei şi mai mică sau egală cu 100.000 lei. Valoarea finanţării va fi egală cu valoarea capitalului social subscris şi vărsat de asociaţi / acţionari la 01.05.2020, dacă valoarea capitalului social este mai mare decât 100.000 lei.

Suma maximă a finanţării astfel obţinute de o întreprindere, indiferent de mărimea capitalului social, este de 500.000 lei.

Acordarea şi utilizarea finanţării

Pentru obţinerea finanţării, fiecare întreprindere va deschide un cont special cu denumirea “România Capital 2020”, cont în care va fi virată finanţarea şi din care vor fi efectuate plăţile ulterioare, până la utilizarea integrală a finanţării acordate.

Fiecare asociat / acţionar va primi cu titlu gratuit sub formă de părţi sociale / acţiuni, o cotă parte din valoarea finanţării, proporţional cu cota de capital social subscris şi vărsat de fiecare asociat / acţionar la 01.05.2020.

Capitalul astfel obţinut va putea fi folosit pentru finanţarea activităţii întreprinderii. Vor putea fi efectuate orice plăţi, cu excepţia plătilor privind rambursarea împrumuturilor către asociaţi / acţionari, persoane fizice sau juridice altele decât instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare şi/sau a rambursării anticipate a împrumuturilor contractate cu instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare.

Efectele scontate ale programului

PFN consideră că programul va asigura o infuzie de capital consistentă în economia românească, atât prin sumele finanţate de stat dar şi prin sumele cu care asociaţii / acţionarii întreprinderilor beneficiare vor majora capitalul social al întreprinderilor existente, pentru a putea beneficia de o finanţare cât mai consistentă.

PFN susţine că este vorba de o capitalizare a tuturor întreprinderilor, într-un mod transparent şi nediscriminatoriu, indiferent de natura capitalului social şi de domeniul principal de activitate. Întreprinderile vor avea libertatea de a folosi aceste finanţări conform planurilor şi strategiilor proprii pe care le vor elabora ţinând cont de noul context economic creat de epidemia de coronavirus, fără alte interdicţii decât cele enumerate mai sus.

PFN apreciază că acest program va avea următoarele efecte: locurile de muncă existente vor fi menţinute * vor fi create noi locuri de muncă * vor fi eliminate blocajele financiare * antreprenorii îsi vor putea întocmi planuri pe teremen scurt şi mediu şi îşi vor putea extinde domeniile de activitate * economia României va fi protejată de efectele negative ale unei crize economice la nivel regional şi mondial * vor fi create condiţii pentru atragerea capitalului străin spre investiţii în economia românească, deoarece investitorii căută soluţii cât mai sigure de investire, iar prin blocarea propagării efectelor epidemiei de coronavirus în economia românească, aceasta va reprezenta un „El Dorado” pentru toţi investitorii, interni sau externi.

Transpunerea urgentă în practică a programului

PFN consideră că partidele care vor semna “Memorandumul” trebuie să solicite Guvernului emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind demararea programului “România Capital 2020”, ordonanţă care să conţină principalele elemente, condiţii şi modalităţi de implementare a acestuia, stabilite de comun acord de către partide.

Dacă guvernul nu va da curs solicitării, partidele parlamentare semnatare ar trebui să aprobe în regim de urgenţă o iniţiativă legislativă privind programul.

Articole din aceeasi categorie