Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației privind redeschiderea școlilor

Cursurile se suspendă la o clasă din învățământul primar sau o grupă de grădiniță la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, pentru o perioadă de 14 zile, prevede ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății, citat de AGERPRES.

„În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă”, se arată în ordin.

La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contacților acestuia, iar conducerea unității de învățământ va decide, în urma consultării DSP, dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor. Totodată, la apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, după consultarea DSP. DSP va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/ auxiliar.

La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ, care va informa DSP. În acest caz, DSP, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide, împreună cu conducerea unității de învățământ, dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. Măsura suspendării va fi dispusă prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la propunerea conducerii unității de învățământ/ instituției conexe, cu avizul IȘJ și al DSP.

Reluarea cursurilor unei clase – prin decizia conducerii unității, după consultarea DSP

Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății prevede că reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/ conexe, cu avizul IȘJ și al DSP.

Reluarea activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea și avizul Direcției de Sănătate Publică.

Unitățile de învățământ preuniversitar pot emite norme proprii pentru reglementarea de măsuri complementare

Conducerile unităților de învățământ/ unităților conexe vor desemna un responsabil, dintre angajații proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2, iar persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare, DSP, precum și ai autorităților administrației publice locale, prevede ordinul. Unitățile de învățământ preuniversitar/ unitățile conexe/ instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de ordin, prin raportare la specificul activității acestora.

Ordinul prevede măsuri privind pregătirea unităților de învățământ, înainte de reluarea cursurilor: evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care dispune fiecare unitate de învățământ pentru procesul de pregătire, precum și a unui spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2; organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea de minim 1 m, iar situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă; stabilirea circuitelor funcționale; organizarea spațiilor de recreere; asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal.

Organizarea programului școlar, cu posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite

Organizarea programului școlar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze, iar în situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se va asigura un interval de minimum o oră între acestea.

„Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eșalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim. Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor, pentru menținerea distanțării fizice. Orice activități care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi”, prevede ordinul.

Totodată, elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală.

„Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit. Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente. Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate. La începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanți pe bază de alcool. Se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi”, se arată în ordin.

Măsurarea temperaturii la intrarea în școli

Conducerile unităților de învățământ preuniversitar/ conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în instituție.

Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de conducerea unității. Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces, pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială. Căile de acces vor fi menținute deschise în timpul primirii elevilor, pentru a limita punctele de contact.

Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/ însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități vor avea acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

Masca de protecție – obligatorie

Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior.

Masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar, dar nu este obligatorie în cazul preșcolarilor.

Ordinul mai prevede că personalul medico-sanitar sau, în absența acestuia, persoana desemnată de unitatea de învățământ, va efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor și va furniza informații privind: elemente generale despre infecția SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea simptomelor COVID-19, modul de purtare și eliminare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fizică necesare.

„Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul medical școlar sau responsabilul desemnat de conducerea unității în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare”, se mai arată în document.

Elevul cu simptomatologie specifică COVID-19, separat de restul clasei

Protocolul de izolare a elevilor se va aplica în cazul în care aceștia prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată). Protocolul constă în anunțarea imediată a părinților/ reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar și izolarea imediată a elevului.

„Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/ clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ, însoțit. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/ reprezentanților legali, la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/ semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112”, prevede documentul.

După finalizarea perioadei de carantină/ izolare, preșcolarul/ elevul/ studentul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/ medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc.

Triaj observațional pe tot parcursul activităților școlare

Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/ elevilor pe tot parcursul activităților școlare, iar în cazul în care elevii prezintă, în timpul orelor de curs, stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/ tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exudat nazofaringian, în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale.

„Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP în maxim 24 ore. Dacă părintele/ tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori”, prevede ordinul.

Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs, colegilor cazurilor confirmate, atât elevi (colegi de clasă), cât și cadre didactice/ personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut