Ordin electronic de plată la Trezorerie

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a anunţat că va introduce un nou instrument pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului și anume Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), care va putea fi utilizat de instituțiile publice, de operatorii economici și de alte entități decât instituțiile publice.

Persoanele din cadrul instituţiilor publice care semnează OPME (doua semnături electronice) trebuie să fie înrolate în sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care își gestionează bugetul propriu. Dacă persoanele care semnează OPME nu sunt înrolate în sistemul național de raportare Forexebug trebuie făcute demersurile necesare înrolării acestora.

Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează OPME (o singura semnătură electronică) trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. Aceste persoane vor trebui să completeze o nouă Fișă de specimene, care să conțină și informaţiile referitoare la codul numeric personal / număr de identificare fiscală. La solicitare, modelul fișelor vor fi transmise spre completare în format electronic. Operatorii economici și alte entități pot utiliza OPME numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături.

Articole din aceeasi categorie