O carte pe săptămână

O etică a simplităţii

Vasile Mic, poet născut în 1947, în zona Oaşului, este autorul mai multor volume de poezie: Vis înpădurea de mesteceni ( 1991), Fereastra din vis (2007), Scara de lumină (2009), Dispariţia din context (2010), Copacul de argint (2011), Povaracomorilor / Burden of treasurs (traducere în limba engleză de Dan Brudaşcu – Editura „Sedan”, Cluj-Napoca, 2011), Naşterea Aurorei (2013) – Editura „Eikon”, Cluj-Napoca. Prezent în antologia Voices of Contemporary Romanian Poets, Selection and English version by Dan Brudașcu, 2007.
În haosul editorial de la noi, poezia sa discretă, scrisă de un om el însuşi discret şi timid, s-a bucurat de prea puţine ecouri.
Totuşi, regretatul critic Petru Poantă a surprins, cu fineţea-i caracteristică, trăsăturile lirismului practicat de VasileMic: „De la celebrarea solemnă, uşor emfatică, a iubirii până la evocarea cantabilă şi luminoasă a unui fel de procesiune funebră, poetul parcurge un itinerar mereu imprevizibil, cu alternanţe între un fantezism jubilant şi unul ironic sau, în ordine stilistică, între imaginea plastică şi limbajul abstractizant. Poeziile au în general o respiraţie scurtă, cu un discurs mai degrabă miniaturizant decât concentrat. Laconismul expresiei este, totuşi, consecinţa unei elaborări lucide şi nu a spontaneităţii <<naturale>>, şi asta se vede în special în piesele compuse în manieră epigramatică”.
Confirmând întrutotul observaţiile regretatului critic echinoxist, noul volum,
O replică de argint /Una battuta d’argento, apărut la prestigioasa editură Școala Ardeleană (Cluj-Napoca, 2017), e o ediție bilingvă, cu versiunea italiană semnată de cunoscutul italienist Ștefan Damian. Cartea poetului sătmărean e prevăzută cu o excelentă prefață a criticului Nicolae Oprea, care îi remarcă universul simbolic al  poemelor și nota accentuat morală. Despre volumele de poezie ale lui Vasile Mic au mai scris Constantin Cubleșan, Gheorghe Mocuța, Emilian Marcu, Mircea Dinutz, Alexandru Pintescu, George Vulturescu, Horia Bădescu, Ioan Es, Pop, Ion Vădan, Alexandru Zotta, Ioan Nistor, Grigore Scarlat, Radu Ulmeanu, Cornel Munteanu, Livia Mărcan, Dumitru Augustin Doman, Petru M. Haș, Adrian Țion și alții.

Indiscutabil, noul volum nu schimbă esențial lirica luiVasileMic, dar adaugă valenţe și nuanțe noi universului liric al poetului din Nord. Căldura vocii umane, simplitatea şi discreţia acestui discurs sunt convingătoare şi în această recentă apariţie. Volumul are și o apăsată încărcătură sentimentală, fiind dedicat unei nepoate a poetului care s-a născutîn Italia.
Numeroase din poeziile acestui volum al poetuluiVasile Mic conțin aluzii la realitățile politice și sociale din țară, dar și trimiteri la criza mondială. E conținut în aceste poeme un mesaj pacifist, ceva din înțelepciunea țăranului din Nord. Satul ancestral al Maramureșului și universul său de valori se prefigurează și în acest volum, ca o ”replică de argint” (metal simbolic ce sugerează puritatea virginală) la poluarea morală ce domină lumea contemporană.
Mesajul esențial al poetului pare să fie acela al necesității întoarcerii la puritatea primordială și la iubire: „Intră/ în istorie.// Iubeşte femeia// adevărată.// Iubeşte florile, / muntele,/ albul,/ departele.// Vei avea/ lumina./ O patrie, / o planetă…// Le vei putea/ dărui.” (
Intră în istorie). E un mesaj pe care nici un cititor de bună credință nu îl poate ignora în aceste vremuri dominate de intoleranță, de radicalisme politice și de  exclusivisme de toate genurile. Se cuvine să remarcăm că discretul poet din Nord merită pe deplina atenţia cititorilor şi a criticii literare, poezia sa dovedind maturitate şi adeseori profunzime. Într-o epocă dominată de tot soiul de arte poetice sofisticate, Vasile Mic se dovedeşte o voce care mizează pe o netăgăduită etică a simplităţii.

Ion CRISTOFOR

Articole din aceeasi categorie