Număr mare de absenți la proba la alegere a Bacalaureatului de toamnă

Elevii clujeni au mai scăpat de o probă a bacalaureatului de toamnă.

Vineri s-a desfășurat proba scrisă la alegere a profilului și a specializării – proba E.d). din cadrul Examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2023.

Cei 485 de candidați prezenți la această probă scrisă au optat pentru una dintre următoarele 10 discipline, la alegere a profilului și a specializării_ Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie – şi Psihologie, iar 94 de candidați nu s-au prezentat la această proba scrisă.

Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj, pentru 274 de candidați, înscriși la această sesiune a examenului național de Bacalaureat, nota obținută la proba E.d), este recunoscută din sesiunile anterioare.

În județul Cluj, la această probă scrisă a fost eliminat un candidat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la alegere a profilului și a specializării– proba E.d). au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, vineri 18 august 2023, la ora 15:00.

Luni, 21 august 2023, se va desfășura proba scrisă la limba și literatura maternă – proba E.b)., pentru candidații care au studiat în limba minorităților naționale.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 25 august 2023 (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în centrul de examen, în intervalul orar 12:00–18:00 sau pot fi transmise prin mijloace electronice, pe adresele afișate la avizierele centrelor de examen, sens în care candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (perioada 26-28 august 2023), vor fi comunicate marți, 29 august 2023.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă scrisă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului național de Bacalaureat este cel puțin 6 (șase).

Reprezentanții IȘJ Cluj reamintesc și faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut