Noi reglementări privind racordarea la curent electric

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat un pachet de acte normative privind racordarea clienţilor noncasnici şi a prosumatorilor la reţelele electrice de interes public și la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Noile reglementări vor permite accesul la energie electrică şi gaze naturale a unui număr sporit de utilizatori şi, în acelaşi timp, va sprijini viitorii clienţi finali noncasnici ale căror locuri de consum sunt alimentate, după caz, cu energie electrică sau gaze naturale, prin instalaţii de racordare cu lungimi până la 2500 metri.
Principalele prevederi sunt: pentru utilizatorii de tip clienţi noncasnici, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a finanţa şi realiza lucrările de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, cu recuperarea ulterioară de către operator a acestor costuri prin tarifele de distribuţie, în situaţia în care lungimea instalaţiei de racordare este de până la 2.500 de metri. Dacă lungimea instalaţiei de racordare este de peste 2.500 de metri, operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a finanţa şi realiza lucrările de proiectare şi execuţie necesare realizării obiectivului/conductei, iar solicitanţii finanţează lucrările necesare instalaţiei de racordare.
Lucrările de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare se realizează de operatorii de distribuţie concesionari în regim concurenţial, prin încheierea de contracte cu respectarea principiilor concurenţiale cu oricare dintre operatorii economici atestaţi de ANRE.
Utilizatorul poate opta pentru încheierea directă a unui contract pentru aceste activităţi cu un operator economic atestat ales de acesta, caz în care utilizatorul achită costurile pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare, iar operatorul de distribuţie va rambursa ulterior utilizatorului costurile respective în maximum 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, în tranşe anuale egale.
Termenul de realizare a racordării, inclusiv recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, este de maximum 90 de zile de la data obţinerii acordului/autorizaţiei pentru instalaţia de racordare.
Clienţii finali noncasnici care beneficiază de instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 de metri finanţate de operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a utiliza şi de a păstra destinaţia locului de consum pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiilor de racordare.
Aceste reguli se aplică şi prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut