Noi reglementări privind modul de acordare a concediilor medicale

Documentul care atestă starea de carantină a persoanei asigurate, în baza căruia este eliberat certificatul de concediu medical, se poate trimite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. De asemeni, adeverința privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații poate fi eliberată de către angajatori și prin mijloace electronice de transmitere la distanță – prevede un proiect de Ordin al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicat de CNAS, pe site-ul instituției (www.cnas.ro).

Proiectul de Ordin propune noi reglementări asupra modului de acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pe perioada instituirii stării de urgență.

Astfel, propune proiectul, certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență, se eliberează și se plătesc fără avizul medicului de medicina muncii. Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgență de către un medic curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, se depun direct la plătitorii de indemnizații de asigurări, fără viza medicului de familie.

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgență, se pot transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanță,  de către medicii curanți, către persoanele asigurate, respectiv de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri).

Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

Certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, în următoarele situații: • în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); • pentru perioada de internare în spital; • pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/ chirurg; situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; • în caz de carantină; • pentru risc maternal; • pentru îngrijirea copilului bolnav; • pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cei care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal; • pentru asigurații cu afecțiuni cardiovasculare, SIDA/ neoplazii/ tuberculoză.

CNAS reamintește că, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19, conform Ordonanței de Urgență nr. 30/2020, care cuprinde măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 și Legea 399/2005, acte normative care conțin reglementări privind modul de acordare a concediilor și indemnizațiior de asigurări sociale de sănătate, astfel:

  • Persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare. Mai exact, concediul și indemnizația de carantină se acordă și persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni;
  • Certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi și cele care depășesc 183 de zile se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Aceste reglementări sunt valabile pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul 195/2020 și au ca scop prevenirea îmbolnăvirilor.

„Pe lângă măsurile ce vor fi aplicate pe perioada instituirii stării de urgență,  proiectul de Ordin comun MS – CNAS cuprinde o serie de reglementări pe termen lung, printre care și eliberarea certificatelor pentru concedii medicale persoanelor neasigurate pe teritoriul României, dar care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale sau a acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care atestă incapacitatea de muncă și durata probabilă a acesteia. Certificatele constituie document justificativ pentru instituțiile competente ale statului de asigurare în vederea acordării prestațiilor în conformitate cu legislația pe care acesta o aplică” – informează CNAS.

M. T.

Articole din aceeasi categorie