Noi emisiuni de titluri de stat, în noiembrie

Ministerul Finanţelor emite, începând cu 1 noiembrie, trei noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi de 3,75%, 4,25%, 4,65%.

Titlurile au valoare nominală de 1 leu, sunt în forma dematerializată și pot fi cumpărate între 1 şi 24 noiembrie 2021 de la unităţile Trezoreriei Statului, între 1 şi 23 noiembrie 2021 pentru mediul urban şi între 1 şi 22 noiembrie 2021 pentru mediul rural, prin Poşta Română.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obţinute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile.
Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut