Nici o medie de 10 la simularea Evaluării Naționale, la Cluj

Rata de promovare a simulării examenului de Evaluare Națională (note mai mari sau egale cu 5), la nivelul județului Cluj, este de 76.22%. Nici un elev nu a obținut media 10. Cele mai multe medii (1043, respectiv 21.00%) se situează pe tranșa 7-7,99.

La Limba și literatura română – note mai mari sau egale cu 5 au obținut 79.55% dintre elevi. Nici un elev nu a obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8-8,99 (19.75%)

La Limba și literatura maternă – note mai mari sau egale cu 5 au obținut 89.66% dintre elevi. 5 elevi au obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8-8,99 (25.24%).

La Matematică – note mai mari sau egale cu 5 au obținut 72.92% dintre elevi. 14 elevi au obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8-8,99 (18.04%).

La nivel național, conform datelor centralizate de Ministerul Educației, situația se prezintă astfel: Limba și literatura română – note mai mari sau egale cu 5: 70,53%. 10 elevi au obținut nota 10 Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 – 7.99. Limba și literatura maternă – note mai mari sau egale cu 5: 82,45%. 23 de elevi au obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 – 8.99. Matematică – note mai mari sau egale cu 5: 60,58%. 244 de elevi au obținut nota 10. Pe segmentul de notare 5 – 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 – 5.99.

În ce privește simularea examenului național de Bacalaureat, rata de promovare este de 53.65%. Pe filiere educaționale: tehnologică – 21.99%; teoretică – 67.22%; vocațională – 48.47%.

La proba E.a) – Limba și literatura română – procentul de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5) este de 73.19%; proba E.b) – Limba și literatura maternă – 87.64% (Limba și literatura germană – 98.08%; Limba și literatura maghiară – 86.31%); proba E.c) – proba obligatorie a profilului – 72.10% (Istorie – 80.99%; Matematică – 67.06%); proba E.d) – proba la alegere a profilului – 76.60%.

La nivel național, conform datelor centralizate de Ministerul Educației, situația se prezintă astfel: proba E.a) – Limba și literatura română – procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5) – 68,31%; proba E.b) – Limba și literatura maternă – 84,16%; proba E.c) – proba obligatorie a profilului – 59,73%; proba E.d) – proba la alegere a profilului – 70,92%.

Rezultatele simulării examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat au fost anunțate, joi, elevilor de clasele VIII-a și a XII-a/ a XIII-a.

La nivelul județului Cluj, conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean, probele scrise din cadrul simulării examenului de Evaluare Națională au fost susținute de 5.496 elevi ai claselor a VIII-a, în 132 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 45 din municipiul Cluj-Napoca. Probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat au fost susținute de 4.057 elevi, dintre care 2.734 din municipiul Cluj-Napoca, în 63 de unități de învățământ preuniversitar (58 de unități de învățământ de stat și 5 unități de învățământ particulare).

Rezultatele obținute de elevi la probele scrise ale simulărilor acestor examene nu sunt publice, nu pot fi contestate și au fost comunicate direct elevilor, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de proveniență. Aceste rezultate urmează să fie analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral din fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor” – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Notele obținute la simularea examenelor naționale se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui legal.

Obiectivele simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu exigențele pe care le implică aceste examene, respectiv stabilirea și conștientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării rezultatelor.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut